Samenwerken aan betere werving, instroom,
doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Wie zijn de BANENMAKERS?

De Banenmakers zijn alle bedrijven of netwerken van bedrijven die voorbij gaan aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door zelf actief banen te creëren, te behouden, of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden uit te wisselen.

Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven voor anderen. Welke initiatieven zijn er al? Hoe gaan de initiatiefnemers te werk? Hoe succesvol zijn ze? Laat je inspireren, volg hun voorbeeld of sluit je aan.


het Banenmakers magazine

Hét magazine vol tips en tools voor iedereen die een Banenmaker is,
wil worden of Banenmakers een warm hart toedraagt.


Maak kennis met de BANENMAKERS

Hier vind je enkele voorbeelden van geslaagde projecten van banenmakers. Meer initiatieven vind je op de pagina Bekijk de initiatieven

Verspild talent

Wie: Verspild Talent is een community van ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en overheden die talentverspilling tegengaan.

Wat: Met een ontwikkelaanpak, wordt al doende gewerkt aan het realiseren van de ambitie.

Aanbod: Verspild Talent brengt bij ondernemers in kaart hoe zij ruimte kunnen maken voor verspild talent met functiecreatie, reshoring, ideation of new business modelling.

Resultaat: Momenteel draait er een pilot bij tien ondernemingen in de regio Noordoost Brabant.

cARAPAX it

Wie: Carapax IT, software development, data science en software testingbureau. 

Wat: deze sociale onderneming begeleidt werknemers met autisme of met een normale- of hogere begaafdheid bij hun werk in de IT. 

Aanbod: dienstverlening door bovengemiddeld talentvolle medewerkers, op werkgebieden als Business Intelligence & Analytics, Software Development en testing en Data Science. 

Resultaat: 30 werknemers hebben een duurzame baan in de IT bij Carapax, waar ze zich op hun gemak voelen en goed werk leveren. 

Stichting Veluwe portaal

                   


Wie: Veluwe Portaal is een intersectoraal netwerk dat werkgevers met elkaar verbindt.

Wat: Circa 80 werkgevers zijn aangesloten op het netwerk en kunnen elkaar te helpen met arbeidsmarktmobiliteit en kennisdeling op HR-gebied. Bijvoorbeeld door kandidaten aan te melden voor een werk-naar-werk-transitie

Aanbod: verspreiding van profiel voor van werk-naar-werk kandidaten, evenementen, bemiddeling met HR professionals en trekken van specifieke projecten.

Resultaat: een effectief netwerk van werkgevers die op allerlei manieren kennis en werknemers uitwisselen.

Blijf op de hoogte van de Banenmakers