Nieuwe inzichten en toekomstplannen op slotbijeenkomst de Banenmakers


De Banenmakers kijken naar de toekomst. Tijdens ‘Aan tafel met de Banenmakers’; de slotmanifestatie van het project de Banenmakers, presenteerde Birch de eerste uitkomsten van het onderzoek naar vernieuwende initiatieven vanuit werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Banenmakers gingen met elkaar in gesprek en drie prominente sprekers gaven hun visie op de arbeidsmarkt en de rol die de Banenmakers daarin vervullen: Nicolette van Gestel, Frank Kalshoven en Vincent Bijlo.


Bijna een half jaar nadat zij voor het eerst bij elkaar kwamen, verzamelden de Banenmakers zich op 11 juni opnieuw voor de slotbijeenkomst. Op Landgoed Zonheuvel in Doorn bogen oude bekenden en nieuwe gezichten zich over de succesfactoren en uitdagingen bij het aanpakken van problemen op de arbeidsmarkt.

Inhoudelijke kwesties bespreken

Zo’n vijftig Banenmakers schoven aan bij Aan tafel met de Banenmakers. Onder hen waren vertegenwoordigers van sociale ondernemingen, zoals AutiTalent en CarapaxIT , platforms, zoals House of Skills en Jobsurfing, en netwerkorganisaties, zoals Veluwe Portaal en SIM LeerWerkFabriek. Net als bij eerdere bijeenkomsten waren de deelnemers enthousiast over het ontmoeten van andere banenmakers met wie zij ideeën konden uitwisselen.

Tussen de gangen van het diner door gingen de Banenmakers dieper in op inhoudelijke kwesties. Denk aan thema’s als: wat serious gaming kan betekenen voor recruitmentvraagstukken, intersectorale talentontwikkeling en werkplekleren en de vraag: hoe kun je de samenwerking met gemeenten verbeteren?

“Het is hoog tijd om te kijken naar de rol van werkgevers”

Nicolette van Gestel is onderzoeker bij Tias, kroonlid bij de SER en lid van de Adviesraad van UWV. Ze is enthousiast over de initiatieven en het onderzoek dat Birch deed naar de veertig Banenmakers in Nederland: “Het is hoog tijd dat we kijken naar de rol van werkgevers op de arbeidsmarkt. Je kunt mensen die aan het werk willen voorbereiden en pushen, maar als de banen er niet zijn, dan houdt het op.”

Tijdens het diner vertelde zij over haar eigen onderzoek naar een werkgeversbenadering. Mede op basis van dat onderzoek adviseert Van Gestel de Banenmakers te investeren in relatiemanagement. “Daarin valt nog veel te verbeteren. Door duurzame relaties op te bouwen, kun je zorgen dat initiatieven niet alleen op de korte termijn succes hebben, maar dat het effect op lange termijn aanhoudt.”

“De rekening moet niet alleen bij werkgevers terecht komen”

Volkskrant-columnist Frank Kalshoven, ook bekend als directeur van de Argumentenfabriek, zette vervolgens de boel op scherp toen hij zijn visie gaf op de rol die werkgevers spelen in het arbeidsmarktbeleid. “De arbeidsmarkt is verstoord”, signaleert hij. “Dat komt doordat de overheid de markt helemaal heeft dichtgereguleerd.” Ondanks de goede bedoelingen van de Banenmakers is de overheid in zijn ogen de enige die het probleem kan oplossen, en wel door de regelgeving te verbeteren. Verder is hij voorstander van het faciliteren van scholing voor werkenden zodat zij weerbaar blijven. Zijn belangrijkste advies aan de Banenmakers is om hun initiatief toekomstbestendig te maken door na te denken over een verdienmodel. “De rekening moet niet alleen terecht komen bij de werkgevers”, vindt hij. “De kosten en de baten moeten met elkaar in balans zijn.”

Onderzoek naar de Banenmakers: video-essay

Onderzoekers van Birch bekeken 40 Banenmakers door het hele land en onderzochten hoe de initiatieven zijn ontstaan en wat voor deze initiatieven de succesfactoren en uitdagingen zijn. De eerste uitkomsten van dat onderzoek deelde Birch tijdens de bijeenkomst in dit video-essay:

Handboek: Banen maken

Vervolgens kondigde Birch-adviseur Leonie Oosterwaal aan dat er binnenkort een handboek verschijnt met de titel ‘Banen maken’. Daarin staan onder meer praktische aanwijzingen voor het opzetten en ontwikkelen van een Banenmaker-initiatief. “Daarnaast willen we de community levend houden door elk jaar een bijeenkomst te organiseren zoals deze”, maakt Oosterwaal bekend. “We willen faciliteren dat de Banenmakers elkaars initiatieven leren kennen en kunnen blijven leren van elkaars ervaringen.”

“Patronen doorbreken door contact te maken”

Als laatste spreker stak cabaretier Vincent Bijlo de Banenmakers een hart onder de riem. “Contact is de enige manier waarop mensen van een stigma af kunnen komen”, aldus Bijlo in een gepassioneerd betoog. “Om te zorgen dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen, moeten we een einde maken aan het denken in patronen.” Tot slot gaf hij de Banenmakers nog een advies over hoe zij dat kunnen aanpakken: “Patronen zijn hardnekkig, maar we kunnen ze doorbreken door contact te maken. Zie, hoor, voel, praat en beschouw iemand als mens.”

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Banenmakers? Meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.