B. Startup School Amsterdam


Missie: kloof overbruggen tussen huidige onderwijssysteem en de digitale transformatie

Jongeren kunnen bij B. Startup School Amsterdam (BSSA) de juiste (tech)skills opdoen om een baan te bemachtigen bij een startup of een corporate. In 2016 opende BSSA haar deuren als antwoord op de groeiende vraag naar talent in het startup-ecosysteem. Er zijn een hoop gemotiveerde en getalenteerde starters die net hun bachelor- of masteropleiding hebben afgerond, maar de industrie vindt ze geregeld te onervaren. Het programma van de BSSA overbrugt de kloof door afgestudeerden de nodige vaardigheden te bieden waar de technische sector om vraagt. Daarnaast doen ook mensen met meer werkervaring mee om hun vaardigheden te verbreden en carrièrekansen te verbeteren.

Resultaten: 93% vindt een baan

Inmiddels hebben meer dan 500 mensen het traject van de BSSA gevolgd en 95% van de deelnemers stroomt door naar een traineeship. Na eigen onderzoek van de BSSA is gebleken dat 93% van de studenten een baan vindt.

Activiteiten: recruitment, voltijdopleiding en traineeship

  • Recruitment van studenten: voornamelijk door Facebook, infonights en oud-studenten.
  • Voltijdopleiding van één tot drie maanden: gericht op technische/digitale skills als programmeren, growthhacking, data-analyse en digitale innovatie. Omdat de BSSA wat betreft kwaliteit en inhoud van de opleiding wil aansluiten op de arbeidsmarkt, is BSSA en modulaire opleider. BSSA biedt zelf geen opleidingen aan, maar werkt samen met opleiders die zich specifiek op één domein focussen en een hoge succesratio hebben. Tijdens de opleiding worden studenten begeleid door een guide vanuit de BSSA.
  • Traineeship van zes maanden: met hulp van de BSSA gaan studenten op zoek naar een bedrijf waar ze een traineeship kunnen doen. De bedrijven waar studenten hun traineeships volgen variëren van startups tot grote corporates.


Interne organisatie: Overgang naar private financiering

Voorheen was BSSA grotendeels afhankelijk van een subsidie van de overheid, maar BSSA is momenteel overgegaan van publiek-private financiering naar private financiering.

Samenwerking: B-Amsterdam, Mapower en Amsterdam Economic Board

BSSA is in 2016 gestart en is een samenwerking met B-Amsterdam en Manpower (houdt zich bezig met de plaatsingen van studenten bij de bedrijven). Het is één van de initiatieven die valt onder het regioplan ‘Werk maken van Talent’ waar de Amsterdam Economic Board op inzet om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Amsterdam te verbeteren. Inmiddels is dit programma afgerond. In het begin heeft Startup Amsterdam de rol van kwartiermaker ingenomen.

Succesfactoren

  • De modulaire aanpak is succesvol, omdat hiermee opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt.
  • De vraag naar talenten in de technische sector is groot binnen het ecosysteem van de BSSA, bij zowel startups als corporates.

Uitdagingen

  • Het blijven vinden van talent.
  • Op welke manier de BSSA met deelnemers in contact kan blijven na afronding van het programma, aangezien het belangrijk is om je leven lang je skills te updaten.

Meer weten?

Website: http://bssa.nu/
Contactpersoon: Mats Siffels

  

B. Startup School Amsterdam

John M. Keynesplein 12-46
1066 EH Amsterdam

mats@bssa.nu