BEYOND

Missie: aantrekken, behouden, ontwikkelen talent in de regio

In Beyond werken bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen om Limburg als logistieke medical device regio verder te versterken. Dit gebeurt door het aanbieden van verschillende, in co-creatie ontwikkelde en uitgevoerde opleidingstrajecten gericht op het uitbreiden van logistieke competenties en vaardigheden van medewerkers, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering.
Beyond richt zich op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical device branche om daarmee de concurrentiepositie van deze branche in de regio te verbeteren. Enerzijds door het doorontwikkelen van medewerker in Medtech bedrijven. Anderzijds door het aanbieden van een uniek zij-instroom programma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaten: 150 diploma’s

Vanaf 2015 is Beyond bezig met het opleiden van medewerkers in de Medtech logistiek. In die tijd hebben 150 mensen een niveau 2 diploma behaald. Daarnaast zijn in 2017 het zij-instroom programma (inclusief een opleiding op niveau 1 of 2) en een opleidingsprogramma op niveau 3 gestart.

Activiteiten: scholen op de werkvloer en in een voorportaal
Werknemers van de bedrijven worden op de werkvloer geschoold. Zij gaan de slag met actuele bedrijfscasuïstiek en worden begeleid door trainers van de bedrijven en docenten.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen niet meteen in de medische logistiek aan de slag, onder meer omdat de kwaliteitseisen erg hoog zijn. Daarom is er een voorportaalbedrijf gevonden en ingericht waarin deze in de praktijk aan de slag gaan om aan hun beroeps- en werknemersvaardigheden te werken.

Daarnaast worden ze op sociaal vlak begeleid. In dat voorportaal is er drie maanden een training met behoud van uitkering uitgevoerd door een docent van het ROC, een bedrijfstrainer en begeleiding door een medewerker van Manpower, die de doorstroom naar de Medtech bedrijven verzorgt. Na die 3 maanden krijgen de deelnemers een baan via Manpower bij een van de deelnemende bedrijven en maken ze de opleiding af bij een van de aangesloten bedrijven.

Interne organisatie: verbonden door vertrouwen

Beyond is een community zonder een officiële organisatievorm. De deelnemers van de community dragen elk bij aan het slagen van de community door geld en uren te investeren. Vanwege het succes wordt er gedacht aan ontwikkeling naar een vereniging of stichting.

Samenwerking: de regio verbonden

Beyond bestaat uit samenwerkingen tussen grote bedrijven in de regio, de Gemeente Heerlen en ROC Leeuwenborgh en sluit nu een convenant voor de lange termijn af met de gemeente Heerlen. Het convenant heeft als doel om de afspraken over o.a. het vinden van kandidaten, behoud van uitkering en vervoer vast te leggen.

Succesfactoren

  • Bedrijven zien het gezamenlijk belang van het oplossen van schaarste op de regionale arbeidsmarkt. Commitment van bedrijven is essentieel, zij zorgen dat het initiatief draait.
  • De opleiding wordt in co-creatie met de bedrijven ontwikkeld, bijgesteld en uitgevoerd
  • Er is goede en intensieve begeleiding voor de kandidaten, om de kans zo hoog mogelijk te maken dat ze blijven.

Uitdagingen

  • Gemeenten leveren nog onvoldoende geschikte kandidaten aan om aan de mogelijke instroom bij de bedrijven te voldoen. Terwijl de kandidaten er wel zijn.
  • Naast het genereren van voldoende instroom, is het een uitdaging om continu voldoende begeleiding te realiseren.
  • De capaciteit van het voorportaal is beperkt. Om aan de vraag van de bedrijven te kunnen voldoen, zijn er meerdere voorportalen nodig.

Meer weten?
www.beyond-medtech.com
Contactpersoon: Erik Boskamp

  

BEYOND
Sibemaweg 20
6224DC Maastricht
www.beyond-medtech.com

T 035 – 698 47 31