BRABANTS BESTEN


Missie: goed voorbeeld doet goed volgen

Brabants Besten is een netwerk van private MKB ondernemers in de provincie Noord-Brabant die het goede voorbeeld geven op het terrein van innovatief werkgeverschap. De dertig Brabants Besten die elk jaar worden benoemd, vormen de kopgroep van innovatieve ondernemers in Brabant. Door hen te benoemen tot ambassadeur, houden zij andere ondernemers een spiegel voor en stimuleren zij de middenmoot om een tandje bij te schakelen. Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen. De ambassadeurs zijn actief op de thema’s sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en/of flexicurity. De ambassadeurs inspireren andere ondernemers uit Noord-Brabant en elkaar met hun expertise en ervaringen.

Resultaten: 30 ambassadeurs inspireren 750 ondernemers

Elk jaar worden door de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Bert Pauli, dertig werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf benoemd tot Brabants Besten. Deze dertig ambassadeurs spreken, informeren en inspireren gezamenlijk per jaar minstens 750 ondernemers op het gebied van innovatief werkgeverschap. Hiermee dragen de ambassadeurs actief bij aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het bedrijfsleven en de economische groei in Brabant. Daarnaast zijn de ambassadeurs voor de provincie de voelsprieten in het veld en een goed klankbord voor het economisch arbeidsmarktbeleid.

Activiteiten: mede-ondernemers inspireren

Ambassadeurs ondernemen activiteiten met als doel om mede-ondernemers te inspireren op het gebied van innovatief werkgeverschap:

  • Open dagen, rondleidingen en excursies op hun eigen bedrijf.
  • Presentaties, workshops en lezingen bij (ondernemers)verenigingen en evenementen.
  • Artikelen in de (sociale) media en optredens bij TV & radio.


Interne organisatie: Wissenraet van Spaendonck, het projectbureau

Wissenraet van Spaendonck heeft een contract met de provincie om het projectbureau voor Brabants Besten te ondersteunen. De kerntaken voor Wissenraet van Spaendonck bestaan uit het werven en selecteren van nieuwe ambassadeurs en het organiseren van themabijeenkomsten waar ambassadeurs elkaar ontmoeten en gevoed worden met informatie.

Samenwerking: netwerk van innovatieve werkgevers

De ambassadeurs inspireren elkaar om zich op meerdere vlakken bezig te houden met innovatief werkgeverschap: sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en flexicurity. De ambassadeurs inspireren niet alleen elkaar, maar door het vertellen van hun verhaal inspireren zij ook andere werkgevers om zich bezig te houden met innovatief werkgeverschap.

Succesfactoren

  • Het delen van successen.
  • Ondernemers ontmoeten ondernemers in het netwerk van Brabants Besten en versterken daarmee de al aanwezige passie, visie en overtuiging(skracht) die ten grondslag ligt aan de innovativiteit van hun werkgeverschap.

Uitdaging

Er zijn (te)veel professionals tussen werkgever en werkzoekende gekomen. Het kennen van je klant-werkgever en het kennen van je klant-werkzoekende is belangrijk, want pas dan kun je als publieke of private arbeidsbemiddelaar de juiste match tot stand brengen. Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt digitale arbeidsbemiddeling vaak niet goed, maar is juist face-to-face contact cruciaal.

Meer weten?

www.brabantsbesten.nl
Contactpersoon: Ton de KokBRABANTS BESTEN
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
www.brabantsbesten.nl

T 013 – 594 42 84