C3 WERKT!


Missie: organisaties en medewerkers toekomstbestendig maken

C3 werkt! is een full service loopbaancentrum en onderdeel van GOC (advies, training & onderzoek voor de creatieve sector). C3 werkt! realiseert succesvolle begeleidingstrajecten naar ander werk en helpt de houdbaarheid van de loopbaan én die van de organisatie te vergroten. Dat doet de organisatie door mensen, voornamelijk in de grafimediabranche maar ook in andere sectoren, te laten nadenken over hun loopbaan en mogelijk zelfs een overstap te laten maken naar een nieuwe baan.

Resultaten: actieve focus op werk

Het initiatief heeft in totaal ongeveer 5000 mensen begeleid naar werk. Ongeveer 75% van deze mensen wordt geplaatst bij een nieuwe baan. De overige 25% valt af vanwege ziekte, uitkering, onvoldoende motivatie of dat ondanks alle inspanningen de begeleiding niet tot het vinden van werk heeft geleid. Daarnaast hebben honderden medewerkers hun duurzame inzetbaarheid vergroot door de Loopbaan APK.

Activiteiten: instroom – doorstroom - uitstroom

Op de website van C3 werkt! kunnen werkgevers kosteloos grafische vacatures plaatsen op de vacaturebank, werknemers kunnen zich inschrijven op de profielenbank. In de loopbaanwinkel staat een breed aanbod waarmee werknemers langer, gezonder én met plezier aan het werk komen of blijven.

Voor de individuele begeleidingstrajecten, naar werk of in het kader van duurzame inzetbaarheid, wordt gebruik gemaakt van een eigen ontwikkeld digitaal loopbaanportaal. Na inlog komen de kandidaten in hun persoonlijke loopbaanomgeving en starten met het maken van een e-portfolio. In een overzichtelijke trajecttijdlijn staan, afhankelijk van het soort traject, verschillende scans, testen, opdrachten of workshops klaar. De kandidaten worden gekoppeld aan een loopbaanadviseur in de regio die de persoonlijke begeleiding verzorgt.

Interne organisatie: kernteam en loopbaanadviseurs

C3 werkt! bestaat uit een klein kernteam van medewerkers die bij GOC in dienst zijn. De uitvoering van de individuele begeleiding naar werk ligt bij een flexibele schil van zelfstandige loopbaanadviseurs, die de verbinding maken tussen de landelijke aanpak en de regionale kennis en netwerken op de arbeidsmarkt.

Samenwerking: ontstaan door samenwerking tussen sociale partners

C3 werkt! is ontstaan vanuit samenwerking tussen de sociale partners. Werkgevers- en werknemersorganisaties besloten in de crisis samen te werken om mensen in de grafimediabranche te helpen hun baan te behouden of op een goede manier een nieuwe baan te vinden. Daarnaast werkt het initiatief samen met het UWV. Die werkt goed op operationeel niveau: de dienstverlening van C3 werkt! wordt door UWV onder de aandacht gebracht bij werkzoekenden. C3 werkt! positioneert zich dan ook als aanvulling op het UWV, niet als concurrent.

Succesfactoren

  • Er is van oudsher een groot gevoel van saamhorigheid binnen de grafimediabranche, waardoor er draagvlak en samenwerking kon ontstaan bij de sociale partners. Zij namen het initiatief voor C3 werkt!
  • De combinatie van een landelijke dekking met het gebruik van regionale loopbaanadviseurs zorgt voor goede trajecten met passende begeleiding.
  • C3 werkt! gaat alleen aan de slag met mensen die willen en kunnen werken. Dat betekent ook dat direct vanaf de intake de focus op werk ligt. Meteen worden stappen gemaakt, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt minder groot wordt.
  • Elk traject is maatwerk. De loopbaanadviseur kan daarin schuiven en kijken naar wat de persoon wil en kan.

Gebruik van netwerken: van kandidaten zelf, van andere kandidaten en van de loopbaanadviseur.

Uitdagingen

  • Tijdens de doorontwikkeling was het belangrijk om de organisatie te simplificeren, zodat de organisatie niet te bureaucratisch werd.
  • Het is belangrijk om goed de doelgroep te kennen om de meest passende loopbaanadviseur te kunnen kiezen. Bijvoorbeeld iemand die ervaring heeft met hoogopgeleiden als de doelgroep hoogopgeleid is. Daarvoor is het ook belangrijk om de loopbaanadviseurs goed te kennen.
  • Het is lastig om de werknemers zelf te bereiken, het gaat nu voornamelijk via de werkgever. Werknemers zouden zich wel kunnen aanmelden maar doen dat in de praktijk nauwelijks.

Werken vanuit vraagkant voor interessante transities: natuurlijk is het goed om vanuit de kandidaat te denken, maar zonder vacatures van werkgevers is een transitie onmogelijk.

Meer weten?

www.c3werkt.nl 
Contactpersoon: Sander Vastbinder

  

C3 WERKT!
De Schutterij 10
3905 PL Veenendaal
www.c3werkt.nl

T 0318 53 91 39