DE NORMAALSTE ZAAKMissie: Een inclusieve arbeidsmarkt

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 550 MKB-ondernemers én grote werkgevers, die samen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.Het doel van de Normaalste Zaak is om bewustzijn en actie te creëren voor echte diversiteit en duurzaamheid in het personeelbestand. De Normaalste Zaak stimuleert werkgevers om ruimte te maken voor iedereen die kan en wil werken.

Resultaten: 550 aangesloten bedrijven

Het netwerk bestaat uit ca. 550 aangesloten bedrijven (partners), die elkaar inspireren en helpen inclusief werkgeverschap te realiseren. Het draait daarbij om het contact tussen de werkgevers, kennisdeling, dialoog met beleidmakers en het ambassadeurschap voor inclusief werkgeven.

Activiteiten: verbinden en inspireren

De Normaalste Zaak organiseert allerlei activiteiten, met als doel om werkgevers met elkaar te verbinden en te inspireren.

  • Bijeenkomsten en workshops, waar werkgevers elkaar ontmoeten en uit hun inclusieve praktijk vertellen. Zo inspireren, motiveren en helpen werkgevers elkaar op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.
  • Onderzoek, bijvoorbeeld voor Albert Heijn. Albert Heijn heeft een groot aantal mensen met een beperking in dienst: op elke vestiging een of twee, dus in totaal bijna 2.000. Het onderzoek ging over de manier, waarop Albert Heijn aan de juiste mensen komt en hoe de begeleiding wordt georganiseerd. Dit onderzoek werd openbaar gedeeld.
  • Activiteiten om te beïnvloeden, bijvoorbeeld een voorstel dat naar gemeenten werd gestuurd om samenwerking te stimuleren tussen gemeenten en bedrijven, zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen op werk.
  • Praktijktafels, regionale ontmoetingen tussen politiek en de bedrijven die (meer) inclusief willen werkgeven. Hier kunnen bedrijven heel direct specifieke vragen stellen over de uitvoering van de Banenafspraak aan de mensen die de regels maken en uitvoeren.
  • Partners hebben toegang tot een helpdesk, waar ze vragen kunnen stellen over alles wat met inclusief werkgeven te maken heeft.


Interne organisatie: stichting met 20 medewerkers

In 2013 is De Normaalste Zaak is van start gegaan. Initiatiefnemers waren Start Foundation, AWVN en MVO Nederland. Sinds 2016 is het een stichting, bestaande uit een bureau met ongeveer 20 medewerkers (parttime) en een bestuur van AWVN, MVO Nederland en VNO-NCW. Er zijn de twee betaalde medewerkers, de anderen zijn gedetacheerd vanuit andere organisaties. Daarnaast zijn er inmiddels tien regionale netwerken (‘99van-netwerken’) actief.  Het partnerschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Van partners wordt een bijdrage aan het netwerk verwacht door actief kennis en ervaring te delen en op te treden als ambassadeur.

Samenwerking: beleidsmakers en werkgevers koppelen

De Normaalste Zaak stimuleert samenwerking in haar netwerk door allerlei evenementen te organiseren. Tijdens deze evenementen worden beleidsmakers en werkgevers aan elkaar gekoppeld. Daarnaast overlegt het initiatief een keer per kwartaal met UWV.

Succesfactoren

  • De Normaalste Zaak heeft goede contacten met de politiek en beleidsmakers, waardoor ze bedrijven direct met hen in contact kan brengen om te spreken over beter beleid en wet- en regelgeving.
  • De Normaalste Zaak volgt de wensen van de aangesloten bedrijven, bijvoorbeeld door kennis te delen of door een dialoog met Tweede Kamerleden te organiseren.
  • De landelijke activiteiten en regionale netwerken van De Normaalste Zaak versterken elkaar. 


Uitdagingen

Het hele netwerk actief houden, lukt alleen door permanente ondersteuning. Het landelijke bureau van De Normaalste Zaak moet constant betrokken blijven bij de regionale netwerken, om ervoor te zorgen dat alle deelnemers hier profijt van hebben. De financiering van De Normaalste Zaak is gefragmenteerd, afhankelijk van projectfinanciering en sponsoring van belangenorganisaties aan werkgeverszijde. Dat maakt de organisatie wendbaar, maar ook onzeker.

Meer weten?

Website: www.denormaalstezaak.nl 

Contactpersoon: Bert van Boggelen

DE NORMAALSTE ZAAK
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

T: 06-51534933

W: www.denormaalstezaak.nl