FACTA NON VERBA


Missie: arbeidsmobiliteit verbeteren

Facta non Verba is een intersectoraal arbeidsmobiliteit netwerk in de regio Rotterdam en Drechtsteden. Het netwerk heeft als missie om de arbeidsmobiliteit binnen de betrokken bedrijven te verbeteren, door kennis te delen en concrete kandidaten te bemiddelen. 

Resultaten: 53 kandidaten met nieuwe werkervaring

Facta non Verba is in vier jaar uitgegroeid tot een sterk en volwassen netwerk. In 2017 behaalde de vereniging deze resultaten:

  • 35 betrokken lidbedrijven
  • 80 kandidaten hebben een netwerkgesprek gehad
  • 53 mobiliteitskandidaten hebben nieuwe werkervaring opgedaan
  • 92 passende vacatures gedeeld in het netwerk
  • 19 kandidaten hebben een structurele nieuwe functie gevonden binnen het netwerk

Activiteiten: een sterk netwerk dat zorgt voor werkervaring

Facta non Verba biedt mobiliteitskandidaten tijdelijke werkervaringsplaatsen en kunnen leden van het netwerk onderling netwerkgesprekken organiseren en vaste vacatures binnen het netwerk openstellen. Dat doet de vereniging door de leden te verbinden tijdens matchingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten, carrièredagen en een denktank. Daarnaast is er een portaal waarop de leden kandidaten, werkervaringen en vacatures online delen.

Interne organisatie: intersectorale vereniging

De organisatie is een vereniging met betalende leden. De leden zijn veelal grote organisaties uit verschillende sectoren: rail, bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening, veiligheid, overheid en zorg.

Samenwerking

Facta non Verba is sterk verbonden met andere organisaties en netwerken. Zo is er samenwerking met netwerken als Regiomatch Amsterdam, het Gelderse Arbeidsmarktmodel en Mobiliteit Utrecht.

Succesfactoren

  • De vereniging opereert vanuit de waarden die ook in haar naam staan: geen woorden, maar daden. Het volgt de Rotterdamse cultuur, waarin men zich aan de afspraken houdt en doet wat men zegt. Leden helpen waar nodig mee met de organisatie van de bijeenkomsten en evenementen en ook buiten het netwerk worden verbindingen gemaakt.
  • Er zijn duidelijke afspraken opgesteld over transparantie, communicatie, de kandidaat centraal en resultaatgerichtheid.


Uitdagingen

Het netwerk groeit snel, waardoor het voor een aantal uitdagingen komt te staan. Eén van de grootste uitdagingen voor Facta non Verba op dit moment is de intensiteit van de samenwerking. Het initiatief wil mogelijkheden benutten die het netwerk te bieden heeft en gezamenlijkheid in de samenwerking behouden, zonder te veel te vragen. De tweede uitdaging van Facta non Verba gaat om het bewaken van haar authenticiteit. De organisatie wil professionaliseren, maar tegelijkertijd ook de betrokkenheid en hands-on cultuur bewaken.

Meer weten?

Website: www.facta-non-verba.nl 
 Contactpersoon: Heleen Homburg

FACTA NON VERBA
Rotterdam

W: www.facta-non-verba.nl