GROENSTART

Missie: Groene kansen voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt de GroenStart formule tot een unieke formule. Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet dat op maatwerkniveau. Opleidingen zijn er op entreeniveau en niveau 2. Het adagium: maatwerk voor een toekomst in het groen.

De opzet van GroenStart is gebaseerd op de veranderingen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktsituatie voor de komende jaren. In drie woorden samengevat zijn dit: vergrijzing, ontgroening en verdunning. Noord-Holland gaat een situatie tegemoet waarbij er tot 2040 een afname van beschikbaar arbeidspotentieel zal zijn van 21%. Daarnaast is er een terugloop van het aantal jongeren met 11% in 2020. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de agrarische sector. Maar veel vacatures zijn er wel. Tegelijk, de groene en agrarische sectoren bieden al jarenlang een plek aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep wordt door GroenStart bediend. Groenstart richt zich op deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en op jongeren die door middel van een opleiding bij een werkgever in de agrarische of groensector terecht kunnen.

Resultaten: eerste lichting geslaagd

Groenstart heeft inmiddels al 100 jongeren op intake gehad en op dit moment zijn er 60 bezig aan een traject. En, niet onbelangrijk, er zijn reeds 25 mensen succesvol uitgestroomd naar een baan. Daar zitten voornamelijk jongeren tussen, maar ook een aantal oudere werknemers. In de toekomst komen hier ook anderstaligen bij en de komende vier jaar wil GroenStart 300 trajecten begeleiden en 240 jongeren aan een baan helpen.

Activiteiten: maatwerk traject

Groenstart begeleidt jongeren met een leerwerktraject dat zich richt op een toekomst in een groene functie door middel van maatwerk. Dit traject is de basis voor een reguliere vervolgopleiding of een betaalde functie.

Interne organisatie: Stichting

GreenPort Noord-Holland Noord is formeel gezien een stichting. Het project wordt momenteel gefinancierd door ondernemers, RIF fonds en gemeenten. Een consortium van partijen onder de vlag van GreenPort NHN stuurt de organisatie.

Samenwerking: in het project en GreenPort

Binnen het GroenStart project wordt samengewerkt met twee spelers in de uitzendbranche (AB Vakwerk & Herenbos Personeelsdienst), twee mbo-instellingen (Clusius en Horizon), 18 gemeenten uit de regio en meerdere andere werkgevers. De kracht van deze samenwerking van het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen ligt in dat er een overkoepelend consortium GreenPort is waarbij door deze partijen al vaker veelvuldig wordt samengewerkt.

Succesfactoren

  • Werkgevers zijn bereid de opleidingsplekken te gunnen aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van aan goedkope Oost-Europese arbeidskrachten.
  • Door het bovenliggende consortium en de langlopende goede banden tussen publieke en private partijen kunnen nieuwe thema’s snel worden omgezet naar concrete initiatieven. Er is een mooie wisselwerking tussen openbaar bestuur, werkgevers en scholen.


Uitdagingen

  • Er komt veel administratieve rompslomp kijken bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met gemeenten en UWV.
  • Het is belangrijk te blijven accentueren dat er een gezamenlijke behoefte is. De eerste periode kan gefinancierd worden vanuit fondsen of publiek-private samenwerkingen, maar daarna moeten ook werkgevers opdraaien.


Meer weten?

http://www.groenstart.nl/
Contactpersoon: Martijn Grosmann

  

GROENSTART

GreenPort Noord-Holland Noord
Blauwe Berg 3a
1625 NT Hoorn
http://www.groenstart.nl

T 088-123 7777


Tel: 088-123 7777

Tel: 088-123 7777