HOUSE OF SKILLS


Missie: meer regie voor lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking

De (lager- en middelbaar opgeleide) beroepsbevolking van de Metropoolregio Amsterdam meer regie geven over hun arbeidsmarktcarrière en een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen. Zo kunnen zij mee met de verandering die gevraagd wordt en zijn zij goed voorbereid voor de arbeidsvraag van de toekomst.

Resultaten: eerste successen in pilotprogramma

De basis voor een regionaal skills-akkoord is gelegd tussen een groot consortium aan werkgevers en partners. En in een pilotprogramma op Schiphol zijn onlangs de eerste successen geboekt, 15 werkzoekenden zijn bij verschillende bedrijven geplaatst op basis van skill-assessments. Meerdere pilots in verschillende branches worden binnenkort gestart.
Doel hiervan is inzichtelijk te maken welke obstakels er zijn bij het bevorderen van de intersectorale arbeidsmobiliteit én kennis en ervaring opdoen zodat loopbaanprogramma’s verder ontwikkeld kunnen worden.

Activiteiten: samenwerken en pilots uitvoeren

House of Skills is een ‘fieldlab’ waarin het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs, bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam samenwerken en pilots uitvoeren om verschillende op skills georiënteerde loopbaanprogramma’s te ontwikkelen.

Zoals:

  • •Assessments en competentiescans
  • Loopbaanadvies
  • Skilltrainingen
  • Matching op basis van skills
  • Platform waar werkgevers en werknemers elkaar goed kunnen vinden

House of Skills is uniek in Nederland. De kennis en ervaring die House of Skills opdoet wordt op verzoek altijd gedeeld met andere steden en regio’s in Nederland die ook bezig zijn met het bevorderen van intersectorale arbeidsmobiliteit van de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in hun regio.
House of Skills richt zicht primair op de groeisectoren Techniek, Zorg, Hospitality en ICT.

Interne organisatie: werkpakketten
Het programma van House of Skills is verdeeld in verschillende werkpakketten met elk een eigen werkpakketleider. De projectorganisatie staat onder leiding van een programmadirecteur.

Samenwerking: o.a. gemeenten, opleidingsinstituten, uitzendbureau's

House of Skills is een samenwerkingsverband met als initiële partners: alle gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, FNV, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, James Loopbaan (CNV), Manpower, Nova College, Randstand, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, SEO Onderzoek, Techniekraad Noord Holland, TNO, Universiteit van Amsterdam, UWV, Vrije Universiteit.
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Deloitte.

Succesfactoren:

  • Groot aantal partners (publiek en privaat) zijn actief betrokken en gecommitteerd via een samenwerkingsovereenkomst. Zij kunnen elkaar goed vinden via het netwerk om onderlinge afspraken te maken.
  • Interne vergaderingen met een goede sfeer, alle partners en werkpakketleiders zijn enthousiast over het project en de samenwerking is goed.

Uitdagingen:
Met name de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking moet doordrongen worden van de waarde van het in kaart brengen van skills en een Leven Lang Ontwikkelen. Ook werkgevers, met name MKB bedrijven, hebben dit niet hoog op de agenda staan.

Meer weten?
www.houseofskillsregioamsterdam.nl
Contactpersoon: Ronald Koen

  

HOUSE OF SKILLS

Amsterdam

houseofskillsregioamsterdam.nl