INFRADEAL ZUID-HOLLAND


Missie: Werk-opleidingsplekken creëren in grond-, weg- en waterbouw
De werkgelegenheid in Zuid-Holland kan omhoog. Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel lager opgeleiden aan de kant. Tegelijkertijd is er behoefte aan kwalitatief goed geschoolde mensen in de grond-, weg- en waterbouw. Via de Infra Deal worden binnen 3 jaar 300 werk-opleidingsplekken gecreëerd voor mensen die in de bijstand zitten.

Resultaten: Invullen van werkplekken met kandidaten is lastig
Het gaat goed met het realiseren van voldoende werk-opleidingsplekken, maar het invullen van werk-opleidingsplekken met kandidaten verloopt moeilijker.

Activiteiten: inzicht in arbeidsplekken
De sociale diensten van verschillende gemeenten in de provincie stellen een pool samen van mensen die willen werken in de infra. De ingenieursdiensten van de gemeenten geven inzicht in hoeveel werken er in de toekomst binnenkomen. SPG Infra (een samenwerkingsverband praktijkopleidingen van infrabedrijven) zorgt met dit inzicht voor arbeidsplekken bij de verschillende uitvoerende bedrijven en vult deze in met een BBL traject van 1 of 2 jaar met iemand uit de pool van de gemeente. SPG Infra investeert in de opleiding. Met het inzicht in toekomstige werken wordt voorkomen dat mensen slechts voor een aantal maanden op een project worden gezet en daarna niet meer aan het werk kunnen

Interne organisatie: Overeenkomst
De Infra Deal is in september 2016 getekend en geldt voor drie jaar, waarin 300 plekken moeten worden vervuld.

Samenwerking: Overheden, branche en opleidingsbedrijf
De Infra Deal Zuid-Holland is een samenwerking tussen verschillende gemeenten en arbeidsmarktregio’s in Zuid-Holland, branchevereniging Bouwend Nederland, SPG Infra en Economic Board Zuid-Holland.

Succesfactoren

  • Het is belangrijk dat via de Infra Deal tekorten in de grond-, weg-, en waterbouw worden aangepakt.
  • De samenwerking tussen opleidingsbedrijf, branche en gemeenten is een logische, maar wel een unieke samenwerking. De Infra Deal heeft eraan bijgedragen dat deze partijen meer contact met elkaar hebben en dat er over grenzen heen gekeken wordt.

Uitdagingen

  • Het vinden van mensen is moeilijk. Infrawerk is relatief onbekend onder werkzoekenden.
  • Het behouden van kandidaten is soms een uitdaging omdat ze veelal kampen met meervoudige problematiek en het derhalve niet altijd loont om uit de werkloosheid te komen.

Het is soms lastig om alle organisaties bij elkaar te houden, omdat een centrale spil ontbreekt.

Meer weten?

Contactpersoon: Frank Slooten

  INFRADEAL ZUID-HOLLAND