JAMES LOOPBAAN

Missie: Zorgen dat de match tussen werk en werknemer goed blijft

James wil werknemers helpen ervoor te zorgen dat de match met hun werk goed blijft. Het idee is dat werknemers hiervoor zelf aan de slag gaan, met behulp van de aanknopingspunten die de adviseurs van James bieden. Zo helpt James medewerkers om op tijd in beweging te komen als hun werk verandert, of als zij zelf veranderen.
Zelfregie staat dus centraal, ook al is de ene medewerker sterker zelfsturend dan de ander. De adviseurs bieden meestal een individueel traject aan: gesprekken en testen met werknemers en soms ook werkzoekenden. Het voornaamste resultaat is dat de werknemers na contact met James meer inzicht hebben in waar ze goed in zijn, meer vertrouwen hebben en beter in staat zijn om de regie te nemen.

Resultaten: 1800 mensen per jaar

James heeft per jaar contact met ongeveer 1.800 mensen, zowel werkenden als werkzoekenden. Dit kan variëren van een workshop of gesprek tot een uitgebreid traject. James evalueert deze contacten met een gebruikersonderzoek. In 2017 scoorde James een gemiddelde waarderingsscore van 8,1.

Activiteiten: platform, testen, gesprekken

  • Online platform met testen: Wat kan ik? Wat wil ik? In combinatie met CV. Daaruit komen aanknopingspunten voor de gesprekken.
  • Gesprekken met loopbaanexperts.
  • Helpen met bijvoorbeeld aanvragen voor scholing.
  • Financiering vanuit loopbaanvouchers, scholingsvouchers (500-1.000 euro) en andere subsidies van bijvoorbeeld de SER.


Interne organisatie: 14 loopbaanadviseurs

De BV James Loopbaan werd opgericht in 2014 door CNV vakmensen vanuit het idee van de transitionele arbeidsmarkt: van beroep naar loopbaan, met veel verschillende werkgevers en transities.
Enkele jaren na de oprichting ging James Loopbaan samen met ‘Kans’, een loopbaanadviesbureau dat in 1999 werd opgericht met medewerking van CNV. CNV is nog steeds enig aandeelhouder. James is overigens niet exclusief voor CNV leden, maar voor iedereen. Inmiddels werken er landelijk 14 loopbaanadviseurs bij James Loopbaan in alle sectoren.
James wil niet uitgroeien tot een instituut, maar juist een benaderbare, flexibele organisatie blijven, die mee kan werken met bedrijven. De uitdaging is een balans te vinden tussen regionaal aanwezig zijn en klein blijven.


Samenwerking: Bedrijven, UWV, uitzendbureaus

James werkt vaak als loopbaanexpert voor een bedrijf dat een reorganisatie doet. Dan wordt James als een van de drie andere loopbaanbureaus aangeboden aan de werknemers.
James werkt ook samen met de verschillende UWV kantoren door het hele land.
Ook met uitzendbureaus wordt soms samengewerkt.


Succesfactoren

  • Kleinschalig en via cao-onderhandelingen direct contact met de werkvloer.
  • De onafhankelijkheid van de vakbond zorgt dat werknemers meer vertrouwen hebben. Dat vertrouwen is in veel transities heel belangrijk.
  • Werknemers hebben soms meer vertrouwen in CNV dan in UWV. Het UWV heeft in hun ogen een dubbelrol (uitkering en begeleiding), en biedt daarmee niet altijd de veilige plek om jezelf te leren kennen. In nieuwe initiatieven (o.a. House of Skills) wordt door James en UWV gezocht naar een optimale en werkzame verdeling van de dienstverlening aan (kort)werkzoekenden.
  • James is betrokken in veel initiatieven rond de ‘nieuwe’ arbeidsmarkt: bijv. House of Skills in Amsterdam, het concreet vormgeven van de leerrekening, en het bouwen van een e-platform voor werkenden.


Uitdagingen

  • Beeld van vakbond werkt in sommige situaties ook tegen, want de vakbond heeft ook een politieke lading. Vanwege de polarisatie op de arbeidsmarkt werken sommige bedrijven dan minder graag mee.
  • Soms is het onduidelijk wat de plek of rol voor James als loopbaanbegeleider is. Moet je voor iedereen zorgen of juist de focus leggen op de mensen die nu nog weinig ondersteuning krijgen?

Meer weten?

www.jamesloopbaan.nl

James Loopbaan

Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
http://jamesloopbaan.nl

T: 030-7511900