JOBSURFING

Missie: de arbeidsmarkt transparanter en eerlijker inrichten

Het idee voor het platform ontstond aan het einde van de economische crisis in 2014. Deeleconomie en digitalisering zijn overal maar nog weinig gericht op de arbeidsmarkt. Kleine bedrijven vissen vaak buiten het net bij het vinden van kandidaten. Kunnen werknemers in een gemeenschap van kleine bedrijven uitgewisseld worden?

Resultaten: Pilotfase

Jobsurfing draait nu een pilot in Brabant met bedrijven, met als doel om te ontdekken of het concept werkt en wat er op het platform beter kan. Er zijn 20-25 werkgevers bij aangesloten uit verschillende sectoren (voornamelijk installateurs en technische groothandels). Werkgevers kunnen er uiteindelijk voor kiezen om zelf een selectie te maken van de sectoren waarmee ze werknemers willen uitwisselen. In de pilot brengt elke werkgever vijf andere werkgevers binnen, zodat het netwerk groeit en de eerste uitwisselingen kunnen gaan ontstaan.

Activiteiten: Eenvoudig uitlenen van werknemers

Het doel van het platform is dat het mogelijk wordt om een medewerker voor lange of korte tijd te laten werken in een ander bedrijf. Het platform is voor alle typen werkgevers en werknemers beschikbaar.

Werkgevers maken een bedrijfsprofiel en verbinden zich in een netwerk, waarmee ze werkvragen en vacatures van elkaar in kunnen zien. Werknemers van deze bedrijven kunnen door het bedrijf worden aangemeld, en als die geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven en hun gegevens invoeren. Een transitie vindt plaats als er een match is tussen vraag van een werkgever en het aanbod van een andere werkgever met goedkeuring van de werknemer.

Interne organisatie: platform

Jobsurfing werkt als een start-up en is onderhouder van het digitale platform en dienstverlener.

Samenwerking: netwerken opzetten en onderhouden

Jobsurfing is de intermediair die het platform onderhoudt en op die manier samenwerking stimuleert tussen de bedrijven in de netwerken op het platform.

Succesfactoren

  • Gemakkelijke en aantrekkelijke interface
  • Snel schaalbaar bij groeiende behoefte.

Uitdagingen

  • De dienst loopt misschien vooruit op hoe bedrijven nu werken: het kost tijd om het idee van het platform over te brengen.
  • De generatie die het op dit moment voor het zeggen heeft in mkb-bedrijven, is minder ICT-vaardig dan de jongere generatie.
  • Vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer moet bij (geplande) uitleen niet verbroken worden.

Meer weten?

https://jobsurfing.nl
Contactpersoon: Frank Brand