KOENRAED

Missie: Wat terugdoen voor de maatschappij

Een netwerkstichting van en voor bedrijven die sociaal willen ondernemen. Koenraed verenigt ondernemers uit de regio Eindhoven die wat terug willen doen voor de maatschappij. Het doel van Koenraed is de vraag en aanbod van mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt beter te laten sluiten.

Resultaten: Netwerk van bedrijven

Koenraed bestaat uit een netwerk van bedrijven.

Activiteiten: Matching vraag en aanbod van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Koenraed biedt de volgende diensten aan ondernemers die lid zijn van Koenraed:

 • Ontzorgen van de vraag en zoektocht naar passend personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Events en kennissessies/masterclass waarbij de ondernemers kennis en praktijkervaringen delen.
 • Collectieve afspraken die zijn gemaakt met uitkeringsinstanties over voorwaarden en mogelijkheden van investeren.
 • Toegang tot een netwerk van gelijkgestemde vooraanstaande ondernemingen om gezamenlijk aanbiedingen te doen naar opdrachtgevers.
 • Lobby en gezamenlijke gesprekspartner naar opdrachtgevers, woningbouwcorporaties, etc.
 • Begeleiding bij Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)-certificering

Interne organisatie: Netwerkstichting

Koenraed is een netwerkstichting. Deelnemende bedrijven van Koenraed bepalen op basis van hun behoefte, de ontwikkeling en organisatie van de diensten. De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage en kunnen afhankelijk van het gewenste pakket vrijblijvend gebruik maken van de exclusieve diensten.

Samenwerking: Netwerk van complementaire organisaties

Naast de deelnemende bedrijven in het netwerk kent Koenraed meerdere partners. De gemeente Eindhoven is allereerst een belangrijke partner. Daarnaast werkt Koenraed aan een netwerk van complementaire organisaties die zich allen bezighouden met personen uit de PSO-doelgroepen. Denk aan uitkeringsinstanties, opleidingorganisaties, re-integratiebedrijven en specialisten in hun vakgebied. Koenraed heeft geen structurele samenwerking met het UWV, maar krijgt haar kandidaten voornamelijk via de partners.

Succesfactoren

 • Kandidaten worden via de partners klaargestoomd om (weer) de arbeidsmarkt op te gaan. Dit maakt de kans op slagen groter dan wanneer kandidaten direct vanuit het UWV of de gemeente komen.
 • Het is voor werkgevers interessant om lid te worden van Koenraed omdat zij als collectief meer kunnen bereiken dan als losse werkgever.
 • Regionaal netwerk.
 • Een vast aanspreekpersoon bij Koenraed die de verbindingen kan leggen.

Sociaal ondernemers weten elkaar te vinden en inspireren elkaar bij het ondernemen.

Uitdagingen

 • Koenraed is relatief nog klein en de verbinding is makkelijk gelegd. Kunnen we dit nog behouden als Koenraed groeit?
 • Koenraed is geen re-integratiebureau, maar het netwerken staat voorop. Men denkt bij Koenraed toch snel aan een re-integratiebureau.


Meer weten?
http://koenraed.nl/

  

KOENRAED
Lichttoren 12
5611 BJ Eindhoven

http://koenraed.nl/