LOCUS


Missie: Een duurzame inclusieve arbeidsmarkt

Locus helpt grote bedrijven een inclusiever personeelsbeleid te voeren. Locus ontwikkelt bedrijfsaanpakken op maat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en vertrekt daarbij vanuit de vraag van bedrijven.

Locus zet haar kennis, ervaring en netwerk in om landelijke bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven samen beter te laten presteren. De vraag en mogelijkheden van de grote bedrijven worden centraal gesteld en daarop stemt Locus haar dienstverlening af. Met alle betrokken partijen ontwikkelt Locus een werkende bedrijfsaanpak. Op deze manier komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk bij reguliere bedrijven.

Resultaten: 90 bedrijven in Locus Netwerk

Locus heeft ongeveer 90 bedrijven in het netwerk. Door de inzet van Locus zijn er veel duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd bij landelijke werkgevers.

Activiteiten: ontwikkelen strategisch plan van aanpak, begeleiden pilot, verbinden van private en publieke partijen

  • Landelijke werkgevers faciliteren bij het inrichten van een duurzame inclusieve arbeidsorganisatie en praktisch ondersteunen bij het ontwikkelen van een werkende bedrijfsaanpak op maat.
  • Ontwikkelen en begeleiden van een pilot bij een vestiging van een landelijke werkgever.
  • Ondersteunen bij het maken van passende samenwerkingsafspraken tussen private en publieke partijen.

Interne organisatie: stichting zonder winstoogmerk

Locus is een stichting zonder winstoogmerk en is publiek-privaat opgezet. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van landelijke bedrijven en van publieke partijen. Locus heeft zeven medewerkers in dienst die allen bezig zijn in de uitvoering van het inclusiever maken van landelijke bedrijven.

Samenwerking: Arbeidsmarktregio’s, gemeenten, SW-bedrijven en landelijke werkgevers

Het Locus Netwerk bestaat uit leden en partners. Arbeidsmarktregio’s, gemeenten en SW-bedrijven zijn de leden. Partners zijn de landelijke werkgevers. Locus verbindt als onafhankelijke partij deze organisaties en ondersteunt hen in het proces van samen afspraken maken. Dit is mogelijk doordat Locus veel private en publieke partijen in haar netwerk heeft en hier een goede relatie mee heeft.

Succesfactoren

  • Het centraal stellen van bedrijven en het spreken van de taal van deze bedrijven.
  • Als onafhankelijke partij heeft Locus een goede relatie met zowel de private als de publieke partijen. Locus kent beide werelden en weet uit ervaring hoe de verbinding gelegd moet worden tussen privaat en publiek.

De participatiewet heeft geholpen om het inclusief worden van landelijke bedrijven op HR niveau bespreekbaar te krijgen.


Uitdagingen

  • Bewaken waar Locus goed in is en daar steeds beter in worden.
  • Het ontwikkelen van een goed en stabiel verdienmodel.


Meer weten?

Hanne Overbeek

www.locusnetwerk.nl 

  

LOCUS
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
www.locusnetwerk.nl

T 06 13 98 67 16