LOOPBAANSTATION

Missie: Iedereen doet mee

Het Loopbaanstation geeft een praktische invulling aan inclusiviteit. Het is een netwerk van werkgevers die gezamenlijk werken aan arbeidsmobiliteit, re-integratie en participatie. De oprichters van Loopbaanstation geloven erin dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers moet het daarom zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om inclusiviteit te realiseren. Loopbaanstation wil de drempels om inclusief te werkgeven zoveel mogelijk wegnemen. Elkaar steunen in een netwerk is daarvoor essentieel.

Resultaten: 30.000 werknemers in een online platform

Loopbaanstation is in april 2017 opgericht als coöperatie. De website is vanaf januari 2018 live. Nu zijn er 9 leden aangesloten, met totaal ongeveer 30.000-35.000 werknemers. Er lopen er 7 mobiliteitstrajecten.

Activiteiten: van CV naar competenties naar een nieuwe baan

Het Loopbaanstation heeft een online platform, waarop werkgevers hulp krijgen bij HR-vraagstukken en werknemers meer inzicht kunnen krijgen in hun loopbaan. Dat doen ze door een online profiel aan te maken. Bijzonder aan dit profiel is dat het niet alleen uitgaat van de formele werkervaring, maar juist aan elke functie en opleiding de bijbehorende competenties koppelt. Werknemers kunnen dan zelf aangeven welke competenties van toepassing zijn en in hoeverre ze belastbaar zijn. Daarnaast doen ze een (beroepskeuze)test. Uit al deze informatie komen functies die goed bij de werknemer passen én het pad dat tot deze functies leidt, inclusief scholingsmogelijkheden. Werknemers kunnen na het doorlopen van dat pad, via het platform (anoniem) solliciteren op een nieuwe baan.
Naast het digitale platform organiseert het Loopbaanstation ook kennissessies, trainingen voor werknemers (zoals door Stichting Lezen en Schrijven) en belangenbehartiging van de leden op allerlei plaatsen.

Interne organisatie: een coöperatie

Loopbaanstation is een coöperatie, gefinancierd uit een lidmaatschapsbijdrage, uitplaatsingscommissie, subsidies en een commissie voor het afnemen van opleidingen.

Samenwerking: ingebed in het regionale netwerk

Loopbaanstation heeft vanouds een goede samenwerking met het UWV. Het UWV ziet de waarde van het Loopbaanstation. Als de loopbaancoaches van het UWV langsgaan bij bedrijven, kunnen ze als ambassadeur optreden voor het Loopbaanstation. Het Loopbaanstation geeft daarbij aan dat zij de inzet van het werkgeverteam Twente erg waardeert. Het is een professionele club die zich echt inzet voor de bedrijven en de werkzoekenden. De Manager Werkgeversdienstverleneing is mede de drijvende kracht achter de goede samenwerking.
Daarnaast is er samenwerking met de onderwijsinstellingen in de omgeving Almelo: het ROC van Twente, AOC Oost en het NCOI. Deze scholen leveren bijscholings- en opleidingstrajecten voor de werknemers van de leden.

Succesfactoren

  • De medewerker heeft zelf regie in de trajecten bij het Loopbaanstation, zodat ze er achter kunnen komen waar ze echt tot bloei komen. De eigen werkgever ziet bijvoorbeeld ook niet of de werknemer is ingelogd en op zoek is naar een baan.
  • Loopbaanstation loopt voorop als het gaat om intersectoraal scholen, omdat het veel inzicht heeft in wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Zo kan Loopbaanstation ervoor zorgen dat mensen zich omscholen en voorkomen dat ze boventallig worden verklaard. Tegelijkertijd is het bijhouden van de arbeidsmarktontwikkelingen ook een uitdaging.
  • Loopbaanstation laat werkgevers samenwerken, waar ze dat in andere situaties lastig vinden. Werkgevers zijn soms bang dat werknemers weglopen en kunnen meer uitgaan van hun eigen werkgeverschap. Door het Loopbaanstation staan de werkgevers open voor samenwerking met andere werkgevers.

Uitdagingen

  • Voor Loopbaanstation is het een uitdaging om voldoende bekendheid bij werknemers te genereren, zodat ze het platform gaan gebruiken. Daarom zoekt het initiatief naar ambassadeurs, zoals de loopbaancoaches van het UWV, die het platform verder verspreiden.
  • Op het gebied van re-integratie zijn de processen ingewikkeld en voor elke organisatie anders. De verschillende processen moeten op elkaar afgestemd worden, zodat het makkelijker wordt voor werknemers om een overstap te maken tussen bedrijven.

Meer weten?

www.loopbaanstation.nl
Annemarie Keemers

  

LOOPBAANSTATION
Plesmanweg 24
7602 PE Almelo
www.loopbaanstation.nl

T 088 - 8377090