MOBILITEIT UTRECHT


Missie: Ontmoeten, kennisdelen, matchen en ontwikkelen

Mobiliteit Utrecht is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers die duurzame inzetbaarheid creëren. Het mobiliteitsnetwerk draagt zorg voor de ondersteuning bij de instroom, het ontwikkelen van en de uitstroom van personeel. Het Mobiliteitsnetwerk Utrecht werkt snel, praktisch, pragmatisch en beweegt mee met de veranderende arbeidsmarkt. Mobiliteit Utrecht levert een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt, aan het bedrijfsresultaat en aan kwaliteit door uitwisseling van werknemers, kennis, ideeën en ervaring van, voor en door werkgevers in de regio Utrecht Midden. Door inzicht te geven in een sterk veranderende arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor zowel werkgevers als werknemers, benutten we gezamenlijk alle kansen. Dit om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Resultaten: 130 deelnemende bedrijven in netwerk

In de regio Utrecht Midden, die ruim wordt gezien, zijn momenteel 130 bedrijven die deelnemen in het netwerk Mobiliteit Utrecht. Dit zijn voornamelijk grote bedrijven, aangezien zij meer organisatiemogelijkheden hebben op HRM-gebied.
Mobiliteit Utrecht draagt zorg voor de verbindingen tussen de bedrijven, die vervolgens onderling transities van werk naar werk mogelijk maken. Mobiliteit Utrecht telt niet de transities van werk naar werk (zullen er een paar honderd zijn), maar de verbindingen tussen mensen.

Activiteiten: Matchtafels, netwerkbijeenkomsten en kenniscarrousel

  • Matchtafels: mobiliteitsadviseurs van verschillende bedrijven ontmoeten elkaar
  • Netwerkbijeenkomsten: inzicht krijgen in en netwerken met andere organisaties
  • Kenniscarrousel: bedrijven delen hun trainingen met elkaar
  • Speeddate sessies / spiegelgesprekken: kandidaten spreken een mobiliteitsmanager of mobiliteitsmakelaar van een andere organisatie
  • Losse zaken die voortkomen uit het netwerk vanuit de behoeften van werkgevers


Interne organisatie: Geen organisatievorm

Mobiliteit Utrecht is een netwerk en heeft geen formele organisatievorm, omdat Mobiliteit Utrecht in staat is om alle zaken te regelen via andere kanalen. De projectleiders van Mobiliteit Utrecht werken vanuit het WSP vanuit het UWV en zijn gedetacheerd voor het project Mobiliteit Utrecht. Deelnemende bedrijven in het netwerk betalen geen fee, maar faciliteren bijvoorbeeld bijeenkomsten voor het netwerk.

Samenwerking: Netwerkende netwerken

Mobiliteit Utrecht werkt samen met enkele andere werkgeversnetwerken die op dezelfde manier denken. Ze delen met elkaar waar ze mee bezig zijn en wat ze hebben geleerd.

Succesfactoren

  • Luisteren naar wat de behoefte is van werkgevers
  • De projectleiders van Mobiliteit Utrecht zijn snel, energiek en goed in het verbinden
  • Veel deelnemende bedrijven zien elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s


Uitdagingen

Het MKB betrekken in Mobiliteitsnetwerk Utrecht

Meer weten?
www.mobiliteit-utrecht.nl
Contactpersonen: Vincent van Veen en Inge Perez Felipe

  

MOBILITEIT UTRECHT

Inge: 06-52406846
Vincent: 06-53785709

http://www.mobiliteit-utrecht.nl/