MOBILITEITSNETWERK NOORD-NEDERLAND

Missie: Mensen bewegen van werk naar werk

Mensen bewegen van werk naar werk en kennis, informatie en arbeidspotentieel voor de Noordelijke arbeidsmarkt behouden. Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland is een niet-commercieel werkgeversnetwerk van bedrijven dat werkt aan betere afstemming van regionaal beschikbare arbeid en het uitwisselen van medewerkers, kennis en informatie.

Resultaten: 20 aangesloten bedrijven

Momenteel zijn 20 bedrijven in Noord-Nederland aangesloten bij het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland. Het netwerk is verantwoordelijk voor 6000 medewerkers. De ambitie is om de aankomende tijd het aantal aangesloten bedrijven en medewerkers te vergroten.

Activiteiten: Uitwisselen van medewerkers, kennis en informatie

  • Online omgeving waar vacatures en kandidaten van aangesloten bedrijven geplaatst worden. Bedrijven kunnen onderling medewerkers uitwisselen.
  • Zes keer per jaar kennisbijeenkomsten waar de HR-professionals van de aangesloten bedrijven bijeen komen

Interne organisatie: Financiering door subsidie en deelnemersbijdragen

De directievoering van het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland ligt bij Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). De financiering van het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland komt voor 50% van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 50% uit deelnemersbijdragen van de aangesloten die gerelateerd zijn aan de fte’s. De subsidie loopt eind 2018 af.

Samenwerking: Naar een hechtere samenwerking met UWV

Samenwerkingen aangaan met alle aparte gemeenten is voor de projectleider niet werkbaar, maar de ambitie is er om structureel meer te gaan samenwerken met het UWV.

Succesfactoren

  • De aanjagersfunctie die Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland vervult, blijkt heel belangrijk
  • Nichemarkt: focus op proces- en maakindustrie, 100+ bedrijven en HR functionarissen maakt dat het een hecht netwerk wordt dat elkaar weet te vinden.
  • Onderling vertrouwen en veiligheid in het netwerk

Uitdagingen

  • Er zijn meer vacatures dan kandidaten
  • Momenteel is er bij werknemers geen urgentiebesef om in beweging te komen: het besef dat bepaalde banen gaan verdwijnen ontbreekt


Meer weten?
http://mobiliteitsnetwerk-noord.nl/
Contactpersoon: Anneke Post

  

MOBILITEITSNETWERK NOORD-NEDERLAND

http://mobiliteitsnetwerk-noord.nl

anneke@mobnn.nl