Video - Essay

In dit video-essay presenteert Birch een samenvatting van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

DE BANENMAKERS - THEORIE

Onderzoekers kijken bij ‘De Banenmakers’ naar de invloed van werkgevers op verschillende transities die mensen op de arbeidsmarkt maken.

Het gaat hierbij om de volgende transities:

  • ‘werk-werk’
  • ‘uitkering-werk’
  • ‘inactiviteit-werk’

Werkgevers kunnen deze tranisites via verschillende initiatieven versoepelen en gestimuleren. In Nederland zijn sociale ondernemingen, werkgeversnetwerken en werkgeversplatforms/dienstverleners actief die zich richten op het mogelijk maken van transities, al dan niet door de zelfregie van een (potentiële) werknemer te vergroten.

Zelfregie wordt gedefinieerd als “het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen” , of “het richting geven aan het leven, ook wanneer men een beroep op anderen moet doen voor steun bij zelfredzaamheid of participatie” .

Om inzicht te krijgen in de manier waarop werkgevers deze transities versoepelen brengt onderzoeksproject 'de Banenmakers' van veertig door werkgevers opgezette arbeidsmarktinitiatieven de volgende drie onderdelen in kaart:

1. de interne organisatie,
2. de drivers
3. de context

Hoofdvraag

Met behulp van deze informatie is het de bedoeling dat het onderzoek antwoord geeft op de volgende hoofdvraag: Welke invloed hebben context, drivers en interne organisatie van initiatieven op transities op de arbeidsmarkt, eventueel via het vergroten van zelfregie?

Deelvragen

1.Welke invloed heeft de context van initiatieven op transities?
2.Welke invloed hebben drivers van initiatieven op transities?
3.Welke invloed heeft de interne organisatie van initiatieven op transities?