Mariette hamer neemt eindrapport 'DE BANENMAKERS' in ontvangst

SER-voorzitter Mariëtte Hamer nam op dinsdag 11 december het eerste exemplaar in ontvangst van onderzoeksrapport 'Nieuwe banen in ecosystemen: de Banenmakers'. In dit rapport schetsen onderzoekers van Birch vernieuwende initiatieven van werkgevers op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast onderzochten zij de succesfactoren van deze initiatieven.


Namens het hele onderzoeksteam overhandigde Birch-consultant Leonie Oosterwaal het onderzoeksrapport aan Mariette Hamer. De SER-voorzitter was vooral geïnteresseerd in de voorbeelden van regionale arbeidsmarktinitiatieven die in het rapport beschreven staan: “Er zijn zoveel transities gaande, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt, energie, digitalisering. De regio speelt daar een belangrijke rol in. De Banenmakers zijn zeer bruikbare voorbeelden van professionele organisaties die regionaal arbeidsbeleid op een nieuwe manier uitvoeren. Bijvoorbeeld voor de Agenda Stad.”

Veertig vernieuwende initiatieven op de regionale arbeidsmarkt

Onderzoeksproject de Banenmakers is een initiatief van Birch, gefinancierd door Instituut GAK. Gedurende het afgelopen jaar bezochten onderzoekers van Birch veertig initiatieven uit het hele land die zich op een vernieuwende manier bezighouden met arbeidsbemiddeling. Deze initiatieven zijn in te delen in drie categorieën:

  • sociale ondernemingen: ondernemers met een maatschappelijke missie.
  • werkgeversnetwerken: werkgevers die samen banen behouden, creëren en delen
  • platformen: organisaties die zich positioneren tussen werkgevers en werkzoekenden/werkenden en proberen transities te realiseren door de relatie tussen beiden te versoepelen.

Succesfactoren en uitdagingen

In het rapport analyseerde Birch alle initiatieven en bracht de succesfactoren en uitdagingen in kaart. Uit deze analyse blijkt onder meer dat werkgeversnetwerken vaker strategisch ingebed zijn in een regionaal ecosysteem, waardoor ze meer aansluiten op de specifieke arbeidsmarkt van de regio. Platformen hebben vaker een landelijke ambitie. Sociale ondernemingen zijn gericht op de lokale arbeidsmarkt en kunnen ook zonder stevige inbedding in het ecosysteem effectief zijn. Leonie Oosterwaal: “Alle Banenmakers verbeteren op hun eigen manier de infrastructuur van de arbeidsmarkt. Omdat zij uitdagingen op de regionale of sectorale arbeidsmarkt opvangen draagt ieder initiatief positief bij aan het ecosysteem voor ondernemerschap.”


VIDEO ESSAY

In dit video essay presenteert Birch een samenvatting van het onderzoek.


Onderzoek

Lees hier het volledige onderzoeksrapport: