Over de banenmakers

De Banenmakers presenteert succesvolle voorbeelden van een nieuwe kijk op werving, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Want bedrijven hebben behoefte aan extra kanalen om de krapte op de arbeidsmarkt te hanteren, social return in te vullen, of een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij vonden werkgevers die  met succes arbeidsmarktinitiatieven ontplooiden. Bijvoorbeeld om nieuwe medewerkers te werven of mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven onderling te creëren. Daarbij zijn ook de medewerkers gebaat, of het nou gaat om gezonde medewerkers of mensen met een beperking. 

Wie we zijn

Voor De Banenmakers is een team samengesteld van experts en onderzoekers met meerdere achtergronden.Birch is expert op het domein van ecosystemen en arbeidsmarkt en begeleidt veel regio’s, boards en consortia rond het beroepsonderwijs in hun aanpak  van innovatie en arbeidsmarkt.

Vanuit deze expertise begeleidt Birch alle operationele aspecten van De Banenmakers.

www.birch.nl


Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland.

Vanuit deze expertise financiert instituut gak het project De Banenmakers.

www.instituutgak.nl


Birch werkt samen met experts van de Universiteit Utrecht op het terrein van ecosystemen (prof dr Erik Stam), social entrepreneurship (dr Niels Bosma) en beleid.

www.uu.nl