PHILIPS WERKGELEGENHEIDSPLAN

Missie: betaalde werkervaring bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaalde werkervaring aan, al dan niet in combinatie met een (vak)opleiding, met als doel dat men kansrijker wordt voor de arbeidsmarkt en doorstroomt naar een reguliere baan, binnen of buiten Philips.

Resultaten: 140 deelnemers per jaar

Het werkgelegenheidsplan is succesvol: 72% van de deelnemers stroomt door naar een reguliere baan. In de CAO van Philips staat het Werkgelegenheidsplan sinds 1985 opgenomen. Daarin staat dat 1.5% van de personeelspopulatie van Philips in Nederland, deelnemers moeten zijn aan het WGP. Dat komt neer op ongeveer 140 medewerkers in Nederland, waarvan veel in Eindhoven en Drachten.

Activiteiten: ontwikkelprogramma met workshops en coachgesprekken

Deelnemers kunnen een jaar lang betaalde werkervaring opdoen in combinatie met scholing. Daarna kunnen ze uitstromen binnen of buiten Philips. Het WGP Ontwikkelprogramma begint met een Kick-off in Philips museum en vervolgens gaan WGP kandidaten zoveel mogelijk aan de slag als reguliere werknemers, maar wel met extra begeleiding. Tijdens het WGP jaar krijgen ze in het ontwikkelprogramma een aantal workshops en 6 coachgesprekken aangeboden om zich voor te bereiden op de volgende stap na het WGP traject. Daarnaast krijgen ze een jaarcontract en ontvangen ze het minimumloon + het persoonlijk budget (vakantiegeld en 13e maand), en een opleidingsbudget.

Interne organisatie: 35 jaar Werkgelegenheidsplan

Het WGP is in 1983 gestart als een jeugdwerkgarantieplan, omdat de overheid van bedrijven vroeg iets te doen aan jeugdwerkloosheid. Het jeugdwerkgarantieplan viel in goede aarde, Philips wilde zich ook graag inzetten voor andere doelgroepen en daarmee is het jeugdwerkgarantieplan omgedoopt naar het Werkgelegenheidsplan. Het WGP is in opgenomen in de CAO in 1985.

Er is een centraal WGP budget beschikbaar, waarvan o.a. salarissen, opleidingen en communicatie betaald worden. Dat maakt het voor de afdelingen binnen Philips interessant om mee te doen, omdat het additionele werkplekken zijn.

Samenwerking: sterk verbonden

Philips is als grote werkgever van oudsher goed verbonden in de regio Eindhoven en Brabant. Het WGP zit dan ook in allerlei netwerken, en heeft goede contacten met UWV en gemeenten.

Succesfactoren

  • De grootste kracht van het WGP is dat de deelnemers het echt zelf doen. Tijdens het traject moeten ze dus ook zelf solliciteren. Deelnemers leren zichzelf handhaven op de arbeidsmarkt, ook na afloop van het plan.
  • Legitimiteit en aandacht in de organisatie zijn erg belangrijk, zeker omdat dit soort sociale programma’s snel sneuvelen in commerciële organisaties. Het WGP heeft een apart budget en een (aantal) personen dat alleen verantwoordelijk is voor het programma, zodat er veel aandacht aan besteed kan worden. Daarnaast is het hoger management volledig meegenomen in dit plan, omdat het al zo lang deel uitmaakt van de organisatie.


Uitdagingen

  • De groep mensen die mee kan doen met het WGP is zeer breed: van huismoeders tot arbeidsgehandicapten. Daardoor kan de begeleiding soms lastig zijn en vallen er ook weleens mensen uit tijdens het traject, bijvoorbeeld door gezondheidsredenen of een gebrek aan motivatie.

In Amsterdam is er vanwege het internationale hoofdkantoor soms minder ruimte en flexibiliteit voor de WGP’ers. De cultuur is daar anders dan in Eindhoven, met veel Amerikaanse managers, minder tijd voor begeleiding en een hogere werkdruk.

Meer weten?
www.philips.com/wgp
Contactpersoon: Stefanie van der Ven

  

PHILIPS
Boschdijk 525
5621 JG Eindhoven

www.philips.nl