PLAYTOWORK

Missie: Mbo’ers inzicht geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag en matchen op vacatures

PlaytoWork is een arbeidsbemiddelingsplatform voor mbo’ers dat gebruik maakt van een app met serious games. Mensen spelen korte spelletjes en met behulp van de resultaten wordt een match gemaakt tussen het profiel van de werkzoekende en een vacature die open staat bij een werkgever. Vele matchingstools zijn gericht op hbo en hoger. Juist de grootste populatie op de arbeidsmarkt, op mbo-niveau, kan wel een steuntje gebruiken om op een speelse manier de eigen soft skills in kaart te brengen en zo aan werkgevers te laten zien wat ze in hun mars hebben. De serious games van PlaytoWork zijn gericht op het in kaart brengen van persoonlijkheid en gedrag naast opleiding, vaardigheden en andere hard skills. Voor het matchen zijn vooral persoonlijkheid en gedrag relevant naast de harde kant. In het bedrijfsleven gaat het ook steeds meer om mentaliteitsprofielen in plaats van functieprofielen.

Resultaten (feb 2018): Meer dan 14.500 kandidaten spelen, 11.350 kandidaten met een profiel beschikbaar voor werving en tientallen succesvolle bemiddelingen

De PlaytoWork app is in mei 2017 gelanceerd en wordt aan de kandidaten aangeboden via social media en aangesloten ROC’s. Inmiddels zijn er meer dan 80 verschillende games in diverse formats ontwikkeld in de app. Deze games worden door meer dan 14.500 kandidaten gespeeld, waarvan er 11.350 een profiel beschikbaar hebben. Op dit moment zijn er zo’n 60 (landelijke) werkgevers aangesloten met enkele duizenden vacatures voor (bij)banen en stages. In de periode vanaf mei 2017 zijn er enkele tientallen succesvolle matches gerealiseerd. Inmiddels werkt PlaytoWork met zo’n 30 ROC’s samen door heel Nederland.

Activiteiten: app, workshops, promotie, maatwerk aan bedrijven en campagnes

 • Een functionerende app met meer dan 80 games die via de App Store of Google Play gratis kan worden gedownload.
 • Workshops bij aangesloten ROC’s aan mbo-kandidaten in het kader van loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) en Beroepspraktijk vorming (BPV).
 • Promotiemateriaal dat is ontwikkeld om kandidaten te interesseren in het gebruik van de app of voor deelname aan een workshop.
 • Maatwerkadvisering en begeleiding voor bedrijven bij wervings- en/of selectievraagstukken.
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte apps en games voor bedrijven.
 • Specifieke op maat gemaakte onlinecampagnes gericht op studenten en ouders.

Interne organisatie: Social Enterprise

PlaytoWork is een social enterprise met als sociale missie om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ontstaan als een innovatief idee bij de Majors Challenge 2014, een internationale wedstrijd voor het oplossen van maatschappelijke problemen. PlaytoWork was één van de 21 finalisten uit 155 internationale inzendingen namens de gemeente Amsterdam. Het concept PlaytoWork won niet, maar de gemeente Amsterdam bood, na een aanbestedingsprocedure, het winnende consortium wel de mogelijkheid om te starten door middel van een investeringssubsidie in de vorm van een PPS-constructie. Inmiddels is de organisatie een zelfstandig bedrijf met deelname van de ondernemingen Banenruil, EagleScience (back-end softwareontwikkelaar) en IJsfontein (serious games ontwikkeling en design). Bedrijven betalen voor geleverde diensten op diverse manieren.

Samenwerking: zowel regionale als landelijke focus

PlaytoWork heeft een samenwerkingsrelatie met 30 ROC’s verspreid door het hele land, ook wordt er samengewerkt met regionale werkgeversservicepunten om via die route aansluiting te vinden bij de regionale arbeidsmarktplannen. Voor werkgevers is de samenwerking zowel landelijk als lokaal. In de initiële fase was er sprake van een nauwe samenwerking vanuit het project in de PPS-constructie met de gemeente Amsterdam, inmiddels staat PlaytoWork op eigen benen.

Succesfactoren

 • Gegamificeerde assessments en serious gaming om inzicht te krijgen in persoonlijkheid en gedrag en daarmee te matchen op (bij)ban en stages is een innovatieve manier om mbo’ers te bereiken en hun loopbaanbewustzijn te vergroten. 
 • Onafhankelijkheid van subsidies en giften zorgt voor meer bewegingsvrijheid en slagkracht.
 • Aansluiten bij de (be-)leefwereld van de jongeren door het inzetten van vloggers om jongeren te bereiken, de vormgeving van de app en de manier van communiceren zoals WhatsApp. 
 • Karakter en mentaliteit gebruiken als uitgangspunt, naast harde criteria, voor de match zorgt voor o.a. niet direct voor de hand liggende matches en het mogelijk draagt het bij in het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.
 • Het is een middel als oplossing voor de verbinding van triple helix (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) waar iedereen beter van wordt.

Uitdagingen 

 • Bestendig verdienmodel realiseren.
 • Voldoende kandidaten, bedrijven en ROC’s verbinden aan het initiatief.
 • Structureel blijven innoveren.

Meer weten?

Contactpersoon: Jaap Schoeman
 www.playtowork.nl

PLAYTOWORK

Naritaweg 12K
1043 BZ Amsterdam
https://playtowork.nl