RATAPLAN

Missie: RataPlan maakt werk van Sociaal ondernemen

De missie van Rataplan is gericht op echt sociaal ondernemen, op sociaal en duurzaam terrein, met als resultaat “Kansen voor mens en milieu”. Voor RataPlan betekent dit dat er naast het reduceren van CO2 uitstoot door hergebruik te bevorderen van product- en materiaal er zoveel mogelijk betaald werk wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaten: bijna 700 medewerkers met allerlei achtergronden

Op dit moment zijn er 650/700 betaalde medewerkers bij Rataplan, met contracten die variëren van 8-36 uur. Daarnaast zijn er ook nog veel vrijwilligers die een vergoeding van €1,40 per gewerkt uur krijgen. Verder zijn er een aantal reguliere werknemers die werkzaam zijn als bedrijfsleider of op het hoofdkantoor. Voor mensen uit de bijstand heeft Rataplan een traject van drie tot zes maanden om ze klaar te stomen om de arbeidsmarkt op te gaan. Mensen ‘leren’ weer om te werken en maken kennis met bepaalde werksoorten. Dit varieert van horeca, sorteerder/prijzer, tot chauffeur, tot kassa-en winkelmedewerker.

Activiteiten: 23 kringloopwinkels

RataPlan exploiteert 22 kringloopwinkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland. Daarnaast beheert RataPlan 34 bewaakte fietsenstallingen verspreid over het land. De kringloopwinkels en fietsenstallingen hebben als doel het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Interne organisatie: stichting zonder winstoogmerk

Kringloopbedrijf RataPlan is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk die werkt aan kansen voor zowel mens als milieu.

Samenwerking: lokaal verbonden

RataPlan is met netwerken verbonden, maar dat is vooral lokaal, bijvoorbeeld in verenigingen van bedrijventerreinen. Via het UWV is RataPlan wel wat meer overkoepelend verbonden, maar vooral lokale verbindingen leggen is nodig om de missie te kunnen uitvoeren.

Succesfactoren

  • Er zijn weinig reguliere werknemers in dienst bij RataPlan; de meeste medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder wajongers, mensen uit de bijstand en WIA, mensen met autisme en mensen die een taakstraf uitzitten.
  • Iedereen die werkt bij RataPlan wordt goed begeleid, niet alleen door officiële begeleiders, maar ook door elkaar. Er is een goede sfeer op de werkvloer. Iedereen wordt geaccepteerd.

Uitdagingen

  • Bij RataPlan merken ze dat het aanbod van arbeidskrachten schaarser begint te worden. De arbeidsmarkt trekt aan, dus het wordt lastiger om mensen te krijgen.
  • Niet elke gemeente heeft inzicht in de doelgroepen. Het is voor RataPlan passen en meten in de manier waarop ze daar per gemeente mee om moeten gaan, aangezien ze in veel verschillende gemeentes in Nederland vestigingen hebben.

Meer weten?

https://rataplan.nl/

Contactpersoon: Jan Coersen

  

RATAPLAN

Marconistraat 16
1704 RG Heerhugowaard

https://rataplan.nl