THE RESHORING CONNECTION


Missie: ondernemers helpen met een goede business case op Nederlandse bodem

Reshoring gaat over het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland, of het bewust behouden van bedrijfsactiviteiten in Nederland. Dit kan zijn voor productie, maar ook over reparatie, voor eigen activiteiten en die van toeleveranciers. Het effect van reshoring is vaak dat innovatieve nieuwe bedrijfsprocessen gekoppeld worden aan nieuwe arbeidsplaatsen.

Activiteiten: business case gedreven arbeidsplaatsen creëren

Om bij een onderneming een business case in kaart te brengen wordt een door de Universiteit Tilburg ontwikkelde tool gebruikt met een set van 125 variabelen. Die kan ingevuld worden door en samen met specialisten van The Reshoring Connection en de financieel verantwoordelijke van een onderneming. Dit geeft zicht op hoe de kostensituatie nu is en hoe deze kan zijn in Nederland, wat meteen laat zien waar de business case zit (bij e.g. energie, transport, of retour van producten die niet goed gemaakt zijn).

Resultaten: steeds meer gebruik van de methode

Tot nu toe hebben 30 ondernemers de tool ingevuld waarvan een aantal een traject gestart zijn en sommigen nog bezig zijn. Daar zijn naar schatting nu 85 nieuwe arbeidsplaatsen uit gekomen waarvan 25 plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De tool wordt nu ook gebruikt buiten de regio: 7 gemeenten hebben een licentie op de tool genomen en daarvoor zijn ook mensen in de verschillende regio’s getraind. Daarbij gaat het om: de metropoolregio Haaglanden-Rotterdam, de regio Drechtstreken, de Agrifood Capital rondom ’S-Hertogenbosch-Oss-Veghel, Emmen, Zwolle en de regio Midden Brabant waar met de Universiteit van Tilburg de start was gemaakt. Bedrijven in die regio’s kunnen gratis gebruik maken van de tool. In andere regio’s wordt er een kleine bijdrage voor gevraagd.

Interne organisatie: ondergebracht bij management-adviesbureau

Het projectbureau van The Reshoring Connection is ondergebracht bij management-adviesbureau Wissenraet Van Spaendonck, die de specialisten levert voor het gebruik van de tool. Via het netwerk van de gezamenlijke eigenaars komen ondernemers binnen.

Samenwerking: gezamenlijk eigenaarschap

The Reshoring Connection is een initiatief van Tilburg University, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Zij zien gezamenlijk belang in het versterken van de economie en reshoring is één van de middelen hiervoor. Deze drie partijen zijn samen eigenaar van de Reshoring Tool. The Reshoring Connection, de naam zegt het al, is een netwerk van samenwerkende partijen die kennis met regio’s en ondernemers deelt en daar waar mogelijk krachten bundelt om die ondernemers die hulp nodig hebben ook echt de goede stap te kunnen laten zetten.

Succesfactor

Na een jaar ervaring kan het initiatief goed samen werken met de ondernemers. Die samenwerking is een cruciale succesfactor, omdat het initiatief heel dicht op de business case zit voor de ondernemer.

Uitdaging

Een valkuil is dat vanwege het aantrekken van de economie bedrijven een andere houding gaan aannemen. Bedrijven zullen sneller zeggen dat het al goed gaat en dat er derhalve geen reshoring hoeft plaats te vinden, of zullen denken dat met de huidige personeelstekorten het ondoenlijk is om nog meer activiteiten naar Nederland te halen.

Meer weten?

http://www.re-shoring.nl/
Contactpersoon: Carmen de Jonge

  

THE RESHORING CONNECTION

Postbus 4076
5004 JB Tilburg
013 5944 164

www.re-shoring.nl