ROTTERDAM WERKT

Missie: ‘Circulaire economie’ voor werknemers

Rotterdam Werkt is een netwerk van HR-professionals waarin vrijwillige arbeidsmobiliteit mogelijkheden aan worden geboden voor getalenteerde en bevlogen mobiele medewerkers tussen aangesloten organisaties in de regio Rotterdam.

Het netwerk faciliteert persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van medewerkers door arbeidsmobiliteit tussen de aangesloten organisaties te verbeteren. Het project verbindt werkgevers in de regio Groot Rotterdam uit verschillende sectoren met elkaar.

Resultaten: Naar een zelfstandig functionerend netwerk van gezamenlijke werkgevers

Eind 2016 is Rotterdam Werkt gestart met het Havenbedrijf als initiatiefnemer. Inmiddels functioneert het netwerk steeds meer zelfstandig en is het sterkere contact tussen HR-medewerkers van uiteenlopende organisaties een belangrijke meerwaarde voor het netwerk. Het aantal werknemers dat van werkgevers is gewisseld, is momenteel groeiende en er zijn een aantal mooie successen behaald.

Activiteiten: Delen van vacatures en kennis, uitlenen en uitwisselen van werknemers

  • Vacatures: Het delen van vacatures met de aangesloten organisaties
  • Detachering: Het ‘uitlenen’ van personeel tussen de aangesloten organisaties
  • Uitwisseling: Het uitwisselen van werknemers tussen de aangesloten organisaties
  • Het delen van kennis over gerelateerde HR vraagstukken
  • Het opzetten van gezamenlijke projecten (bijv. een traineeship)

Interne organisatie: samenwerking op basis van vrijwilligheid

De bedrijven werken met elkaar samen op basis van vrijwilligheid. De samenwerkende organisaties werken met gesloten beurzen en betalen daarom geen fee. Er is een sterk onderling commitment. De bijeenkomsten worden telkens bij een ander bedrijf georganiseerd om zo van elkaar te kunnen leren en bij elkaar in de organisatie langs te komen.

Samenwerking: Havenbedrijf Rotterdam de initiatiefnemer

Naast het Havenbedrijf Rotterdam als initiatiefnemer zijn ook Rotterdam Ahoy, Exact, TU Delft, Rotterdam The Hague Airport, Rijksoverheid, Kotug, Vopak, Huisman, Facilicom Group, ENGIE, Erasmus Universiteit Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, STC-Group, Van Oord, Evides Waterbedrijf, AKD en CGI partners in het netwerk.

Succesfactoren

  • Het netwerk draait om vertrouwen en HR-medewerkers moeten bereid zijn om inzicht te geven in de eigen HR-uitdagingen.
  • Het is een hecht netwerk, waarbij is gekozen om voorlopig geen partijen meer toe te laten treden. Partijen die de nadruk willen leggen op de uitstroom van werknemers of op onvrijwillige mobiliteit, zijn ook bewust buiten de samenwerking gehouden.

Uitdagingen

  • Het initiatief is opgestart toen de arbeidsmarkt nog ruim was. Nu de krapte begint op te spelen zijn werkgevers meer huiverig dat hun goede mensen gaan bewegen.
  • De aantallen werknemers die van werkgever zijn gewisseld is groeiende maar het netwerk streeft naar meer successen. De meerwaarde ligt momenteel vooral in het netwerk dat ontstaat tussen HR-managers en medewerkers.

Meer weten?

website

Contactpersonen: Henk de Bruijn en Renée Rotmans


ROTTERDAM WERKT