SIM LEERWERKFABRIEK- ZUID-LIMBURG

De SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) leiden binnen het SIM LeerWerkFabriek collectief met elkaar werknemers op tot gekwalificeerd operator.
De beroepspraktijkvorming BPV vindt plaats bij de MKB-bedrijven zelf , het ROC- Techniekcollege ZL/Arcus & Leeuwenborg verzorgt de MBO 2 en 3 opleiding / theorie en met TRIGOS Support als externe BPV begeleiding bij de invulling van de IBO – Integrale Beroeps Opdrachten – binnen de bedrijven.
Manpower en de deelnemende bedrijven verzorgen het werkgeverschap. De kandidaten zijn naast medewerkers van de bedrijven zelf ook zij-instromers uit andere sectoren of vanuit werkloosheid via Manpower.

Missie: voldoende gekwalificeerde en gediplomeerde operators voor de samenwerkende veelal Mkb- bedrijven in de regio

De SIM LeerWerkFabriek is een reactie op het schreeuwende tekort aan procesoperators, bij met name MKB-werkgevers die moeilijker nieuwe werknemers kunnen vinden en het een te grote uitdaging vinden om deze mensen zelf op te leiden. De SIM LeerWerkFabriek neemt hen de lasten en zorgen uit handen en zorgt voor de instroom van nieuwe geschikte medewerkers en het opleiden van hun eigen zittend personeel . Het volgen van een opleiding biedt de werknemers kansen om hun vaardigheden uit te drukken in een diploma en zij-instromers een overstap naar een ander beroep of vanuit werkloosheid naar werk. Op termijn willen de samenwerkende partijen ook samen gaan opleiden voor andere tekortfuncties binnen hun bedrijven en dan met name in de techniek.

Resultaten: 110 procesoperators in opleiding, waarvan al 50 geslaagd

Sinds 2014 zijn er 110 kandidaten in opleiding voor Operator, daarvan zijn er inmiddels 50 geslaagd. De opleidingen worden gegeven op het SIM Facility point, gevestigd bij een van de productie bedrijven van de SIM, zodat de kandidaten al direct aan de slag zijn in omgeving waar ze gaan werken. Dit zorgt voor een grote motivatie voor een doelgroep die het niet gewend is om in de schoolbanken te zitten. De lessen sluiten aan op de werktijden en worden dus voor of na de ploegendienst gevolgd. Voor een aantal zijinstromers betekent deze opleiding de kans van hun leven, een aantal heeft schulden of zit al lang in een uitkering. De opleiding is intensief en vraagt ook de steun van het thuisfront, maar eenmaal het Diploma behaald is een baan gegarandeerd, liefst uiteraard bij een van de aangesloten bedrijven, al is dat niet altijd van zelfsprekend

Activiteiten: opleiden, begeleiden en werkgeverschap

 • Ontwikkelen van op maat ontwikkeld onderwijs in samenwerking met bedrijven en opleidingspartners.
 • Ontwikkeling van de IBO structuur van BPV opdrachten.
 • Uitvoeren van het onderwijs door de onderwijspartner ROC.
 • Intensieve selectie en begeleiding van kandidaten door de partners.
 • Effectieve externe BPV begeleiding waardoor theorie en eindtermen wel aansluiten op de beroepscontex en het werkveld.
 • Instructie en begeleiding intern bedrijven bij realisatie van de IBO – Integrale Beroeps Opdracht.
 • In de meeste gevallen een dienstverband voor kandidaat gedurende de BBL-opleiding.

Interne organisatie: vrijblijvende organisatie met hoge commitment

De bedrijven zijn allen aangesloten bij de Ondernemersvereniging SIM en daarvoor betalen ze contributie. Om mee te doen aan de SIM Leerwerkfabriek is het niet nodig om apart lid te worden, de drempel moet zo laag mogelijk blijven. Zelfs werkgevers van buiten de SIM mogen zich aansluiten. De SIM is met Manpower en TRIGOS Support als partners de centrale en trekkende organisatie en onderhoudt relaties met onderwijspartijen, bedrijven en kandidaten. Bedrijf kan een bijdrage aanvragen ter hoogte van twee maal max. € 2700 per kandidaat voor BPV ondersteuning via de Praktijkleer Subsidieregeling voor het tweejarige scholingstraject.

Samenwerking: onderling, maar ook met UWV , Onderwijs en Gemeenten

De partijen werken onderling steeds meer beter samen in de PPS ( Privaat Publiek Samenwerking). Het is belangrijk om te bouwen aan onderling vertrouwen en respect tussen de bedrijven om gezamenlijk te kunnen opleiden. Het moet een collectief zijn dat gezamenlijk de urgentie ervaart om samen te werken en kennis te delen omdat zij het alleen niet voor elkaar zullen krijgen. Voor de instroom van kandidaten uit andere sectoren of vanuit de uitkering wordt samengewerkt met UWV en gemeenten, maar de toestroom van kandidaten vanuit deze richting begint op te drogen. De partijen zijn begonnen om daarnaast ook zelf te werven. Tot slot wordt gewerkt aan samenwerking tussen de onderwijspartijen om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de behoeften van het beroeps - en werkveld.

De Triple O samenwerking is dan ook van toepassing (Ondernemers , Overheid en Onderwijs)

Succesfactoren

 • Een collectief van bedrijven en HR providers met onderling vertrouwen en commitment tussen bedrijven.
 • Vergroten van het urgentiebesef leidt tot daadkracht en inzet bij werkgevers.
 • Het mbo onderwijs welk luistert naar de wensen en aansluit op de vraag van werkveld.
 • Intermediairs als Manpower en TRIGOS support als faciliterende partijen die de werkgevers ontzorgen en kandidaten intensief begeleiden.
 • Een optimale prijs, kwaliteit en flexibiliteit voor BBL diploma traject en instroom.

Uitdagingen

 • Beperkte instroom van kandidaten vanuit UWV en gemeenten vanwege het beperkte zicht op deze populatie en hun mogelijkheden om deel te nemen aan dit traject.
 • Kandidaten zijn niet verplicht om aan het werk te gaan bij een van de aangesloten werkgevers, hierdoor bestaat de kans dat zij na hun opleiding geworven worden door recruiters voor bedrijven die niet hebben geïnvesteerd.
 • Regelgeving en bekostiging welke onvoldoende aansluit op de concrete behoefte van de scholings- en kwalificatievraag vanuit de sector.

Meer weten?

Contact: Sonja Demandt - SIM , Reinier op den Kamp - Manpower, Lou Fredrix - TRIGOS Support 

SIM LeerWerkFabriek