SOCIAL IMPACT FACTORYInitiatief: Social Impact Factory

Veel maatschappelijke vraagstukken schreeuwen om een antwoord. De Social Impact Factory (SIF) koppelt (lokale) overheden, ondernemingen en initiatieven aan elkaar om een antwoord op deze maatschappelijke vraagstukken te vinden en vervolgens uit te voeren. De SIF vervult daarbij niet alleen een faciliterende en verbindende rol, maar is ook bezig met daadwerkelijk doen.

De Social Impact Factory behandelt elke sociale vraag met een ondernemersvisie. Op die manier levert het product zowel winst voor de samenleving als financiële winst, om zo voort te kunnen bestaan. Bij de Social Impact Factory wordt er kennis en een netwerk ingezet, om zo de weg naar sociaal ondernemerschap te versnellen.

Missie: Sociaal ondernemerschap als antwoord

De Social Impact Factory (SIF) is een stichting zonder winstoogmerk. De Social Impact Factory ziet sociaal ondernemerschap als dé oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo creëren zij met zijn allen een inclusieve en groene samenleving, die ook financieel duurzaam is: het nieuwe normaal.

Activiteiten: Platform sociaal inkopen, challenges, community en eigen projecten
Sociaal inkopen

De Social Impact Factory gelooft dat je impact kan maken met inkoop. Daarom stimuleren zij groen en sociaal inkopen. Dit doet de Social Impact Factory via het platform BuySocial, waarbij ze samenwerken met Social Enterprise NL. Op de Social Impact Market koppelt Buy Social de vraag van publieke en private organisaties aan het aanbod van sociaal ondernemers. Op die manier kan een inkoper gemakkelijk meerwaarde creëren met de inkoop en daarnaast invulling geven aan social return.

Challenges en projecten

De Social Impact Factory houdt zich bezig met het bieden van ondernemende oplossingen, in de vorm van challenges en projecten. Het vinden van een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en het uitvoeren hiervan noemen ze een challenge. Projecten van de Social Impact Factory bieden de mogelijkheid actief bezig te zijn met veranderen. Een voorbeeld van een lopen project is Plan Einstein, waar vluchtelingen worden opgevangen en waar ze werken aan hun professionele toekomst, samen met jongeren uit de wijk Overvecht. Plan Einstein richt zich daarmee op het integreren van vluchtelingen in de samenleving.

Community

De Social Impact Factory werkt aan het bouwen van een community door middel van makel- en schakelfuncties, bijeenkomsten, events en workshops. Op die manier probeert de Social Impact Factory zoveel mogelijk sociaal ondernemers en andere partners laagdrempelig en efficiënt van advies te voorzien.

Resultaten: 103 partners

Ook in 2017 zette de Social Impact Factory zich in om ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te vinden en een kennis en een netwerk te bieden aan de community. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten (cijfers afkomstig uit 2017):

 • Acht succesvol uitgevoerde challenges
 • Plan Einstein draait op volle toeren
 • 424.000 euro aan impact investeringen gerealiseerd
 • Meer dan 30 organisaties in coalities aan elkaar verbonden
 • Sociaal inkoop: Groeiende samenwerking met Social Enterprise NL: Buy Social
 • Lancering van een vernieuwde Social Impact Market (begin 2018)
 • Meer dan 175 producten en diensten op de Market
 • Meer dan 270.000 euro omzet aan extra omzet voor sociaal ondernemers
 • Meer dan 40 inkoop matches
 • Uitbreiding van de community: 103 aangesloten partners
 • Meer dan 105 uitgevoerde makel- en schakelacties
 • 9 deelnemers volgden het incubatie- en acceleratieprogramma
 • Samengewerkt met 18 gemeenten, 3 kennisinstellingen, 7 gevestigde organisaties en meer dan 100 sociaal ondernemers

Samenwerking: Social Impact Factory als facilitator van samenwerkingen

De Social Impact Factory beschikt over een groot netwerk van verschillende organisaties waar ze mee samenwerken. Dit netwerk van organisaties vormt samen met de partners en leden een ecosysteem, wat het Factory Ecosysteem wordt genoemd. Vanuit deze samenwerkingen probeert de Social Impact Factory nieuwe samenwerkingen te faciliteren en stimuleren. Door lokale overheden, ondernemingen en initiatieven aan elkaar te koppelen, kunnen maatschappelijke vraagstukken worden opgelost en wordt de weg naar sociaal ondernemerschap versneld.


Succesfactoren

 • Kleine initiatieven koppelen aan grotere sociale ondernemers in de regio
 • Kennis en een netwerk
 • De Social Impact Factory is als stichting actief in heel Nederland, maar heeft haar fysieke locatie in het stadscentrum van Utrecht
 • Gecommitteerde partners
 • Op een goede manier verbinding leggen tussen groot en klein, zodat ze elkaar versneld kunnen vinden


Uitdagingen

 • Het creëren van eigenaarschap bij de publieke opdrachtgever. Hij of zij blijft probleemeigenaar en trekker van het project. Dit is een taak die de Social Impact Factory niet wil en niet kan overnemen.
 • Helderheid creëren over de voorwaarden waaronder er wordt samengewerkt met publieke partijen en financiers.
 • Onafhankelijk worden van subsidiegevers. De Social Impact Factory is op dit moment nog deels afhankelijk van subsidies (15% van de begroting), en het doel is om vrij van subsidies te kunnen opereren.

Meer weten?
Website: www.socialimpactfactory.nl
Contactpersoon: Krispijn Bertoen

  

SOCIAL IMPACT FACTORY!
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

www.socialimpactfactory.nl

T+31302271812