STAP

Missie: De juiste persoon op de juiste plek

Stap is een initiatief van een aantal vooraanstaande bedrijven uit verschillende sectoren in Limburg in samenwerking met ManpowerGroup, die commitment hebben gegeven om hun bedrijf open te stellen voor kandidaten. Denk hierbij aan meeloopdagen, rondleidingen of een gesprek. Samen met een career coach, die arbeidsmarktexpert is, kunnen kandidaten zich oriënteren naar een overstap naar een andere sector, op basis van hun competenties. Stap creëert nieuwe kansen op maat per kandidaat. Kernwoorden met betrekking tot STAP zijn: talentontwikkeling, positiviteit, vrijwilligheid, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, bewustwording van eigen competenties, voorkomen van verzuim, voorkomen van outplacement, uitbreiding van het netwerk van de deelnemer, deuren worden geopend.

Mensen die van baan veranderen, doen dat vooral binnen de eigen sector. Om mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen, te zorgen voor voldoende gemotiveerd personeel én talenten en competenties zo goed mogelijk te benutten, is een sector-overstijgende benadering nodig. STAP zet met verschillende gerenommeerde Zuid-Limburgse bedrijven en ManpowerGroup, talentontwikkeling en intersectorale mobiliteit op de kaart. De juiste persoon op de juiste plek. Dat is in het voordeel van zowel de werknemer als de werkgever.

Resultaten: 70 kandidaten begeleid in STAP

Momenteel zijn tien bedrijven aangesloten bij het traject van STAP. Er hebben inmiddels rond de 70 mensen deelgenomen aan STAP, waarvan er 15 daadwerkelijk de overstap gemaakt hebben naar andere baan in andere sector. Een aantal van deze 70 mensen zitten momenteel nog in het programma. Het doel van STAP is dat mensen hun eigen competenties gaan herkennen die hun kansen in andere sectoren bieden. Niet iedereen verandert meteen tijdens STAP van loopbaan. Het is een vrijblijvend programma. De deelnemers geven aan een duidelijke shift in hun manier van denken te ervaren. Ze kijken met een nieuwe positieve blik naar hun persoonlijke loopbaan. Er wordt na STAP meer gedacht in mogelijkheden dan in belemmeringen. Gemiddeld duurt een STAP programma tussen de 3 en de 6 maanden. 1 op de 5 deelnemers heeft een stap gezet of gaat deze op korte termijn zetten. Dat kan ook intern een switch zijn naar een andere afdeling. Bijvoorbeeld de stap van een blauwe boord naar een witte boord functie.

Activiteiten: Career coach

Kandidaten van de aangesloten bedrijven bij STAP die zich graag willen oriënteren op kansen en mogelijkheden in een andere sector, kunnen dit aangeven bij hun leidinggevende. Zij krijgen persoonlijke begeleiding door een career coach van STAP, leren via deze arbeidsmarktexpert de arbeidsmarkt kennen én ontdekken hun persoonlijke passies en competenties. Er volgt een programma op maat, met bijvoorbeeld trainingen en workshops, meeloopdagen, stage, gesprekken bij een of meer bedrijven in andere sectoren en advies bij sollicitaties. Kandidaten ervaren het als zeer prettig dat de ze tijdens STAP begeleid worden door een externe, laagdrempelige en onpartijdige coach. Ze voelen zich vrij om hun ambities te uiten.

Interne organisatie: ManpowerGroup

Het programma STAP is opgezet door ManpowerGroup. De werkgevers betalen voor het coachingstraject van hun eigen werknemers.

Samenwerking: 10 deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven aan STAP tot nu toe zijn Medtronic, VGZ, Envida, ABBOTT Vascular, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Leeuwenborgh, Medireva, Mitsubishi en Manpower.

De samenwerking wordt door de diverse partijen als prettig ervaren. Er is duidelijk sprake van wederkerigheid en commitment naar het programma STAP. Er worden periodiek meetings georganiseerd waarbij partijen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen.

Succesfactoren

  • Zuid-Limburg leent zich uitstekend voor STAP, omdat in een klein gebied een groot aantal verschillende bedrijven in uiteenlopende sectoren gevestigd zijn. Dit maakt het eenvoudiger voor de kandidaat, want die hoeft niet ver te reizen.
  • De langer deelnemende bedrijven zijn de ambassadeurs van STAP. Ze enthousiasmeren elkaar en potentiële andere bedrijven.
  • Manpower is als verbinder in staat de brug te slaan naar de arbeidsmarkt over sectoren heen.

Uitdagingen

  • Nog niet alle bedrijven zitten in de mindset om STAP in te kunnen zetten. Een positieve attitude richting talentontwikkeling zijn de basis om STAP succesvol binnen de organisatie te introduceren.
  • Meer aangesloten bedrijven bij het traject van STAP krijgen. Hoe meer bedrijven STAP kennen, hoe makkelijker het wordt om kandidaten te introduceren.
  • Commitment vanuit meerder management lagen is noodzakelijk om de juiste draagkracht en motivatie te krijgen en medewerkers aan te melden voor STAP.

Meer weten?

https://www.zuidlimburg.nl/nieuws/artikel/4015/stap-talentontwikkeling-over-sectoren-heen.html

Contactpersoon: Mariëlle Jansen