BEKIJK HET SFEERVERSLAG 

Banenmakers vanuit het hele land kwamen maandag 22 januari bij elkaar om lessen en ervaringen uit te wisselen. Birch organiseerde de eerste inspiratiesessie van het project De Banenmakers als opmaat naar het platform waarop de best practices komen te staan van Banenmakers die mensen aan het werk helpen. “Het scheelt als we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden.” 
Bekijk de film voor een sfeerimpressie:


Banen maken kan door de krachten te bundelen...

In onderzoeksproject De Banenmakers onderzoekt Birch innovatieve instrumenten en methodes die werkgevers inzetten om arbeidsmobiliteit te bevorderen. De term Banenmakers verwijst hierbij naar de bedrijven of netwerken van bedrijven die voorbij gaan aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door zelf actief banen te creëren, of te behouden, of op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden uit te wisselen.

Er zijn verschillende manieren om dat te doen, blijkt uit de variëteit van deelnemers aan de inspiratiesessie. Zo zijn er werkgeversnetwerken, waarin ondernemers nadenken over werk-naar-werk-oplossingen. Het Veluweportaal is zo’n netwerk. Zo’n 80 werkgevers in de regio Veluwe, Zeewolde en Nijkerk zijn hierbij aangesloten. Ingeborg Lups, voor het Veluweportaal actief als coördinator, vertelt wat het Veluweportaal omhelst: “Als stichting op het gebied van human resource management ondersteunen wij aangesloten werkgevers op het gebied van arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en HR-vraagstukken. Een van de dingen waar wij ons mee bezig houden, is herplaatsing van boventallig personeel.” In mobiliteitsnetwerk Noord Nederland hebben 16 bedrijven in de food en procesindustrie zich verenigd om arbeidsmarktvraagstukken op te pakken. “Door de krachten te bundelen kunnen we oplossingen bedenken die bedrijfsoverstijgend zijn”, legt Anneke Post uit. “Dat helpt zowel de bedrijven als de werkzoekenden en oudere werknemers.”

....vanuit een sociale insteek…

Andere initiatieven kiezen voor een sociale insteek: De Normaalste Zaak, een netwerk van werkgevers die open staan voor de kansen en mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is daar een voorbeeld van. “Bij ons zijn nu ongeveer 500 MKB’ers aangesloten die willen dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel uitmaken van hun bedrijf”, licht Marieke Mulder, regiocoördinator bij de Normaalste Zaak toe. Een ander voorbeeld is de Social impact Factory; een stichting die streeft naar een samenleving waarin in principe iedereen wordt opgenomen in het arbeidsproces. “We hebben bijvoorbeeld goede resultaten geboekt in het begeleiden van statushouders naar werk en we zijn betrokken bij verschillende projecten rondom dit thema”, vertelt Daphne van Rhee, die bij de stichting werkt als Community Manager.

… of een insteek gericht op scholing

Daarnaast zijn er initiatieven die meer gericht zijn op opleiding of omscholing van mensen, zoals B. Startup School Amsterdam (BSSA). Dit initiatief richt zich op hoger opgeleide jongeren, die er de juiste vaardigheden kunnen opdoen om aan de slag te gaan bij een start-up. Mats Siffels legt uit waarom dat nodig is: “Er is een skills gap tussen de jongeren die net van school komen en de werknemers waar start ups behoefte aan hebben.” Het bedrijf Playtowork pakt het weer anders aan, vertelt Jaap Schoeman: “In plaats van naar het diploma dat mensen hebben gehaald, kijken we naar hun persoonlijkheid. Met behulp van Serious Gaming brengen we persoonlijkheidskenmerken in kaart van MBO-afgestudeerden. Daarmee spelen we in op de toenemende behoefte bij bedrijven aan mbo’ers met specifieke competenties.”

Een andere manier om slim om te gaan met menselijk kapitaal is het vormen van netwerken of platforms. Een initiatief als Jobsurfing faciliteert dit. Werkgevers die op dit platform zijn aangesloten, kunnen onderling personeel uitwisselen. Frank Brand somt op wat daarvan de voordelen zijn: “Bijvoorbeeld dat je ontslag van boventallig personeel kunt voorkomen, of dat vaste werknemers nieuwe uitdagingen kunnen aangaan door, al dan niet tijdelijk, van plek te wisselen.”

De eerste initiatieven heeft Birch al onderzocht, vertelt Leonie Oosterwaal, die tijdens de inspiratiesessie een inkijkje gaf in de eerste bevindingen. “In totaal onderzoeken we 40 cases om de rode draden te ontdekken, het netwerk in beeld te brengen en te zien wat we van elkaar kunnen leren.”

Samenwerken om verder te komen

Te leren valt er nog genoeg op het onontgonnen terrein waarop de Banenmakers zich begeven, zo blijkt tijdens de ‘inhoudelijke tafels’; in deelgroepen bespreken de aanwezigen stellingen als ‘Ik vermijd samenwerking met publieke instellingen’ en ‘Zelfregie van werknemers is een belangrijke factor in het organiseren van transities’. Een van de punten waar meerdere aanwezigen tegenaan lopen, is dat het lastig blijft om de juiste kandidaten te vinden om vacatures te vervullen. Zeker nu de markt weer krapper en schaarser wordt. Is dat iets waar de initiatieven elkaar bij kunnen helpen? Enkele suggesties passeren de revue, zoals “Probeer de doelgroep op een andere manier te bereiken”, zo vat Bas van der Starre de discussie samen die aan zijn tafel werd gevoerd. “Het kan helpen door naar de plekken te gaan waar de doelgroep zich bevindt. Probeer het eens op de sportschool, of het buurthuis.”

Niet overal wordt direct een oplossing voor gevonden, maar de deelnemers spreken af met elkaar in contact te blijven om ervaringen te kunnen uitwisselen. “Het scheelt als we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden”, vindt Anneke Post, van mobiliteitsnetwerk Nederland. “Zo kunnen we bekijken hoe we kunnen gebruiken wat anderen al hebben uitgevonden. En door mensen te ontmoeten en naar hun verhalen te luisteren, borrelen er ook in je eigen hoofd direct allerlei nieuwe ideeën op, die je dan weer kunt uitwisselen.” De deelnemers spreken af om bij de volgende bijeenkomst vooraf in te sturen welke vraag ze hebben en welke vraag ze kunnen beantwoorden, om zo gerichter kennis uit te kunnen wisselen en elkaar te helpen verder te komen.

Ook deelnemen? Meld je voor de eerstvolgende bijeenkomst aan via mickey.bakker@birch.nl