STICHTING VELUWEPORTAAL


Missie: werkgevers met elkaar verbinden voor kennisdeling op HR-gebied

Veluwe Portaal is een intersectoraal netwerk dat werkgevers met elkaar verbindt om elkaar te helpen met arbeidsmarktmobiliteit en kennisdeling op HR gebied.

Resultaten: een netwerk van 80 aangesloten werkgevers, 30 kandidaten beschikbaar

Ongeveer 80 werkgevers zijn aangesloten op het netwerk. Dit staat garant voor een effectief netwerk van werkgevers die op allerlei manieren kennis en werknemers uit wisselen.  De aangesloten werkgevers kunnen kandidaten uit hun bedrijf aanmelden voor een van werk-naar-werk transitie. Veluwe Portaal vergroot de kans op die transitie door het profiel van de kandidaat uit te sturen naar een paar honderd werkgevers (leden en niet-leden) en te bemiddelen bij coaching. Er zijn continu ongeveer 30 kandidaten beschikbaar. 20 bedrijven doen mee aan de week van de arbeidsmobiliteit. Veluwe Portaal wil doorgroeien naar een netwerk van 120 werkgevers. Daarnaast wil het een nieuwe vacaturebank oprichten voor werkgevers in de regio

Activiteiten: verspreiden van profielen, bemiddeling HR professionals en trekken van projecten

Verspreiding van profiel voor van werk-naar-werk kandidaten, organiseren van evenementen (zoals de week van de arbeidsmobiliteit), bemiddeling met HR professionals en trekken van specifieke projecten (zoals de branchepool elektrotechniek).

Interne organisatie: stichting met bestuur en RvT

Veluwe Portaal is georganiseerd als stichting en bestaat uit een oprichter/coördinator met backoffice. Er is een zeskoppig bestuur bestaande uit prominente regionale werkgevers en de oud-burgemeester van Nunspeet. Boven het bestuur is er een Raad van Toezicht, waarin de ondernemers, onderwijs en overheid vertegenwoordigd zijn.

Samenwerking:  WerkendZwolle, Care Academy

Veluweportaal werkt intensief samen met WerkendZwolle, een vergelijkbaar initiatief in Zwolle. Daarnaast helpt Veluweportaal bij de Care Academy, een initiatief van het regionale MBO en HBO, om de regionale bedrijven en zorginstellingen te laten aansluiten.

Succesfactoren: vertrouwen wekken

Veluwe Portaal is een niet commerciële organisatie die vertrouwen wekt bij zowel bedrijven als overheden, die de behoefte van werkgevers als leidraad neemt.

Uitdaging: beeldvorming

De beeldvorming rond arbeidsmobiliteit is zowel vanuit werkgever als werknemer soms nog negatief. Voor Veluwe Portaal, dat veel met het Midden en Klein Bedrijf werkt, is het daardoor een continue uitdaging om goed voor werkgevers in beeld te brengen wat de meerwaarde is van succesvolle transities, bijvoorbeeld in HR-kosten.

Meer weten?

www.veluweportaal.nl


Stichting Veluwe Portaal

Elspeterweg 22A
8071 PA Nunspeet
www.veluweportaal.nl

T: 06 54 34 77 26