VERSPILD TALENT


Missie: Iedereen die kan en wil werken, heeft werk in 2025 

Verspild Talent is een community van ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en overheden die met een aanpak vertrekkend vanuit de ondernemers talentverspilling tegengaan.
Ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en overheden in de regio Noordoost Brabant hebben de handen ineen geslagen met het initiatief Verspild Talent en hebben als doel om zowel bestaande als nieuwe business te ontwikkelen om verspilling van talent tegen te gaan. Verspilde talenten kunnen weer van betekenis zijn, ondernemers krijgen toegang tot meer talent en de maatschappelijke kosten verbonden aan onvoldoende arbeidsinzet nemen af.

Resultaten: 10 pilots lopen
Er is gekozen voor een ontwikkelaanpak, waarbij al doende gewerkt wordt aan het realiseren van de ambitie. Momenteel draait er een pilot bij tien ondernemingen in de regio Noordoost Brabant die gebruik maken van het dienstenpakket van het initiatief Verspild Talent.

Activiteiten: One-stop shop voor ondernemers
Verspild Talent biedt een divers dienstenpakket aan dat zich richt op business development voor de ondernemer. Bij ondernemers wordt in kaart gebracht op welke manieren zij hun business kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd ruimte kunnen maken voor verspild talent. Hiervoor zijn vier mogelijkheden: functiecreatie, reshoring, ideation en new business modelling. Vervolgens worden bedrijven ondersteund bij het vinden van talent. Verspild Talent gaat ook experimenten met nieuwe manieren om het talent te bereiken en te verzamelen.

Interne organisatie
Het bureau P2 vervult de kwartiermakersrol. Er is een stuurgroep en een werkgroep met leden van de samenwerkingspartners. Het initiatief is opgestart met financiering van de Provincie Noord-Brabant. Voor 2019 werkt Verspild Talent aan het bouwen van een structureel verdienmodel.

Samenwerking: ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en overheden
De initiatiefnemers van Verspild Talent zijn: Provincie Noord-Brabant, WeenerXL, WSD, IBN, Hutten, Start Foundation, Tilburg University, Rabobank Veghel-Uden, Rabobankfoundation, Stichting AANtWERK en P2.

Succesfactor
De belangrijkste succesfactor voor Verspild Talent is dat het een one-stop shop is voor ondernemers die met maatschappelijk verantwoord ondernemen op de arbeidsmarkt aan de slag willen gaan.

Uitdagingen
De komende tijd loopt de pilot af. Voor het verder slagen van het initiatief zijn er een aantal uitdagingen:
•Track record bouwen
•De netwerkorganisatie die de propositie levert effectief laten opereren
•Het opbouwen van een relatie met de partijen in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant
•De eenmalige financiering voor volgende fase van het project moet rondkomen..

Meer weten?
•Website: www.verspildtalent.nl
•Contactpersoon: Monique de Leeuw  

VERSPILD TALENT
Huygensweg 10
5466 AN Veghel
www.verspildtalent.nl