WERKEN VOOR ZEELAND

Missie: Het netwerk is met, door en voor elkaar

Werken voor Zeeland faciliteert bij het mobiliseren, plaatsen en ontwikkelen van medewerkers. Het is een Zeeuws mobiliteitsnetwerk dat met, voor en door elkaar arbeidsmobiliteit binnen de deelnemende organisaties bevordert en mogelijk maakt.

Resultaten: Ongeveer 45 directe plaatsingen per jaar

Werken voor Zeeland heeft meer dan 30 aangesloten overheidsorganisaties in de Provincie Zeeland in het netwerk. In een jaar tijd heeft Werken voor Zeeland ongeveer 45 directe plaatsingen gecreëerd. De deelnemende organisaties weten elkaar te vinden en regelen onderling met elkaar de plaatsingen.

Activiteiten: netwerkbijeenkomsten, week van de Zeeuwse mobiliteit en vacatures delen

  • Netwerkbijeenkomsten: vinden eens in de zes weken plaats. P&O-medewerkers, HRM-adviseurs, mobiliteitsadviseurs of loopbaancoaches van de deelnemende organisaties inspireren elkaar, delen kennis en matchen vraag en aanbod van kandidaten
  • Week van de Zeeuwse mobiliteit: vindt één keer per jaar plaats. Tijdens workshops, lezingen en loopbaan- en studiekeuzegesprekken wordt aandacht besteed aan de loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap van Zeeuwse ambtenaren.
  • Vacatures delen: via de website en mail delen van nog niet extern vrijgegeven vacatures

Interne organisatie: Geen organisatievorm en geen deelnemersbijdrage

Werken voor Zeeland heeft geen organisatievorm. De samenwerkende organisaties leveren commitment en diensten maar betalen geen geld voor dit samenwerkingsinitiatief.

Samenwerking: tussen deelnemende organisaties, met UWV/gemeenten en tussen Zeeuwse initiatieven

De samenwerking tussen de deelnemende overheidsorganisaties voor van werk-naar-werk transities verloopt goed.
Daarnaast werken de organisaties ook samen aan de invulling van de Wet Banenafspraak. Aan UWV en gemeenten wordt gevraagd welke mensen er beschikbaar zijn en vervolgens worden zij voorgesteld aan de betrokken organisaties.

In Zeeland zijn er relatief weinig grote samenwerkingsverbanden rondom mobiliteit. Werken voor Zeeland heeft de ambitie om meer samen te werken met alle (kleine) initiatieven die er in de loop van de tijd zijn ontstaan in de provincie en om deze initiatieven aan elkaar te verbinden.

Succesfactoren

  • Het gewoon ‘doen’. Je moet aan de slag gaan met een aantal mensen die ontzettend enthousiast en betrokken zijn.
  • Het kernteam kan andere mensen enthousiasmeren. Wanneer nieuwe mensen aanhaken, voelen ze veel energie en willen ze vanzelf ook dingen doen.
  • Het is belangrijk dat er in Zeeland iets georganiseerd wordt. In Zeeland zijn er niet veel grote samenwerkingsinitiatieven op dit thema.

Uitdagingen

Als nieuw netwerk moet je dicht bij de visie blijven. Het is belangrijk om niet in je enthousiasme te veel dingen te willen oppakken. Je moet goed nadenken over wat het primaire doel is en je moet er tijd voor hebben.

Meer weten?

www.werkenvoorzeeland.nl
Contactpersoon: Addie Coomans & Anouk Guilliet


  

WERKEN VOOR ZEELAND

www.werkenvoorzeeland.nl