DE WERKGEVERIJ

Missie: Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland. Met 97 leden is meer dan 40.000 van het totale aantal fte’s werkzaam in deze sector aangesloten. Alles wat WZW doet is gebaseerd op het Gelders Arbeidsmarkt Model, waar het gaat om goed werkgeverschap en goed werknemerschap, vanuit de volgende waarden:

 • Zelfregie van de medewerker
 • Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid
 • Samenwerking gedeeld of boven de organisaties
 • Overheid in een initiërende/ faciliterende rol

Initiatief: de Werkgeverij

WZW organiseert veel verschillende initiatieven voor het realiseren van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Eén van de activiteiten waar WZW bij betrokken is, is de Werkgeverij. De Werkgeverij is een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. Medewerkers kunnen zich aanmelden en beschikbaar stellen voor werk en opdrachten bij een andere werkgever in het samenwerkingsverband. Daarnaast kunnen de leden gezamenlijk werven en jobcarven.

De Werkgeverij organiseert een aantal activiteiten:

 • Digitaal platform waar werk wordt gedeeld
 • Bijeenkomsten door werkgevers voor medewerkers
 • Klankbordgroep van medewerkers
 • Scholing wordt opengesteld voor alle medewerkers in alle aangesloten organisaties

Resultaten: eigenaarschap, vertrouwen en veiligheid

WZW ziet als belangrijkste resultaat van de Werkgeverij dat werknemers en werkgevers meer vertrouwen hebben gekregen in elkaar. Doordat ondernemingsraden en vakbonden betrokken zijn (in een sociaal convenant), is er een gevoel van eigenaarschap, vertrouwen en veiligheid ontwikkeld. Er is energie om samen beter te worden. Deze mindset is belangrijker dan concrete targets van doorstroom of duurzame inzetbaarheid. De kwaliteit wordt wel gemeten in een klanttevredenheidsonderzoek en dat is tot nu toe erg positief.

Interne organisatie: vrij en flexibel

De Werkgeverij is geen rechtspersoon, en dat is ook haar grote kracht, omdat de Werkgeverij daardoor meer losstaat van andere organen en heel vrij en flexibel is. Veertien organisaties zijn lid en eigenaar van de Werkgeverij. Zij zijn niet allemaal lid van de WZW en komen uit verschillende regio’s en sectoren, namelijk Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. De leden leggen elk een fee in, en hebben contractueel een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerking: onafhankelijk, maar ingebed in een sterk netwerk

De Werkgeverij is een onafhankelijke organisatie, maar wordt gefaciliteerd door WZW. WZW heeft veel contacten op bestuurlijk niveau in allerlei gremia, waardoor de Werkgeverij vanzelf is ingebed in een sterk netwerk.

Succesfactoren

 • Zorg voor een gedragen visie bij de leden, vertrek uit een gevoel van urgentie met blik op de toekomst
 • Ontwikkel vertrouwen tussen bedrijven
 • Gebruik een subregionale aanpak: de meeste mensen werken op een schaal van 25-40 km2 rondom huis, dus een landelijke aanpak staat waarschijnlijk te ver weg
 • Behoud veerkracht/flexibiliteit in de organisatie, bedrijven houden niet van bureaucratisch werken

Uitdagingen

 • De Werkgeverij is ontstaan in tijd van overschotten op de arbeidsmarkt. Nu is dat heel anders: het is in de sector Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg juist heel moeilijk om mensen te vinden. Dat maakt het uitruilen ook lastiger, want er zijn nou eenmaal niet genoeg mensen. Het model moet nu daarom anders: meer gericht op werving en duurzame inzetbaarheid.
 • Voor WZW is het soms lastig om MKB’ers te bereiken, omdat zij van oudsher minder georganiseerd zijn dan de grote ziekenhuizen.

Meer weten?

www.dewerkgeverij.nl
contactpersoon: Nicolette Horn

  

DE WERKGEVERIJ

Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
026 389 89 83

www.dewerkgeverij.nl