XELFER

Missie: werknemers zichzelf van werk naar werk laten plaatsen

In bijna alle aspecten van het leven helpen menzen zichzelf, bijvoorbeeld bij het afsluiten van verzekeringen. Maar de arbeidsmarkt opereert nog vanuit de gedachte dat mensen geholpen moeten worden. Xelfer denkt dat de arbeidsmarkt klaar is voor vernieuwing: mensen kunnen zichzelf helpen naar een andere baan.

Activiteiten: een online platform dat werkgevers verbindt met werknemers

Xelfer is een platform en functioneert dus niet als intermediair of uitzendbureau. Werkgever en werknemer vinden elkaar zelf. Daarvoor moeten wel goede afspraken gemaakt worden. Deze afspraken moeten in processoftware gevalideerd worden, zodat iedereen het kan zien maar niemand kan er meer aankomen. Xelfer faciliteert dat door blockchain processoftware aan te bieden. Xelfer ontvangt een afhandelingsvergoeding voor haar dienstverlening.

Interne organisatie: markt was niet open

Xelfer had alle eigenschappen voor een succesvolle lancering, maar is toch niet geslaagd. Volgens van Heukelum is de reden daarvoor dat de werkgeversmarkt nog niet klaar was voor dit platforminitiatief: werkgevers staan niet open voor het ‘zelf’ plaatsen van werknemers en door de economische voorspoed willen ze nu zeker hun werknemers niet kwijt.

Succesfactoren

  • Hergebruik alle tools en verspil nooit iets. Een voorbeeld daarvoor is de blockchain die gebouwd is voor Xelfer en nu hergebruikt wordt in een nieuw product.
  • Xelfer had een goede matchmachine arbeidsmarktdata. Zo kan het algoritme altijd goede resultaten geven en worden mensen in staat gesteld om hun eigen pad te bepalen.
  • Xelfer heeft een innovatieve dienst, waarbij mensen zelf vooraan komen te staan.

Uitdagingen

  • Als een initiatief vernieuwing wil realiseren, moet deze niet teveel leunen op subsidies. Dat kan lastig zijn. Subsidies zijn immers aanlokkelijk en voor bepaalde doelgroepen (van uitkering naar werk) zijn er veel subsidies beschikbaar. Innovaties moeten die verleiding echter weerstaan omdat er dan geen sprake is van een duurzaam en effectief verdienmodel.
  • Het platform zelf moet overtuigingskracht hebben en voor zichzelf spreken.
  • Zorg voor een launching partner (was er wel, maar bleek onvoldoende effectief)
  • De balans vinden tussen polderen en vernieuwen. Als je duurzaam wil vernieuwen kan je niet om wet en regelgeving heen, maar dat duurt wel lang.

Meer weten?
Website: www.xelfer.nl
Contactpersoon: Sjaak van Heukelum

  

XELFER
Rijnstraat 246
1079 HW Amsterdam
www.xelfer.nl

T 035 – 698 47 31